Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Aardappelactiviste uit de puree

Heraanwerving na ontslag wegens dringende reden: raar, maar mogelijk

18 december 2013

Aardappelactiviste uit de puree

De Morgen, woensdag 18 december 2013, p. 5

 “De KULeuven geeft ggo-activiste Barbara Van Dyck haar job als onderzoekster terug. Zij werd in juni 2011 op staande voet ontslagen door de vorige rector Mark Waer. Reden: haar deelname aan een actie waarbij genetisch gemanipuleerde aardappelen werden vernield”.

               Remy Amkreutz in De Morgen van woensdag 18 december 2013, p. 5.

Begin juli 2011 ontsloeg de KU Leuven de “aardappelactiviste” Barbara Van Dyck wegens dringende reden: de onderzoekster had in Wetteren met anderen een proefveld bestormd waarbij genetisch gemanipuleerde aardappelen beschadigd geraakten; zij weigerde de actie te veroordelen. De nieuwe rector, Rik Torfs, “maakt dat besluit nu ongedaan”, aldus een artikel in De Morgen.

 

Kan dat eigenlijk wel, een ontslagbeslissing ongedaan maken?

Vooreerst zij opgemerkt dat de onderzoekster in kwestie wel degelijk op basis van een arbeidsovereenkomst was tewerkgesteld. De KU Leuven is een vrije universiteit en heeft, anders dan de Universiteit Gent bv. geen statutair personeel in de eigenlijke zin van het woord. Het ontslag van Barbara Van Dyck was dus wel degelijk een ontslag wegens dringende reden in de zin van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, afgekort als Arbeidsovereenkomstenwet

 

Een ontslag is een eenzijdige rechtshandeling (of een ontslag gegeven door een publiek werkgever een bestuurshandeling is in de zin van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en dus moet worden gemotiveerd, is een betwiste aangelegenheid). Een ontslag kan niet eenzijdig worden ingetrokken.

 

Wat is er dan juridisch wel gebeurd?

Een ontslag kan wel in akkoord met de wederpartij worden ongedaan gemaakt. In dat geval loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door.

Maar hier is wellicht iets anders gebeurd. De Morgen meldt dat de KU Leuven de onderzoekster “opnieuw aanneemt” en dat zij de betrokkene “haar job teruggeeft”. Het zou dus kunnen gaan om het sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Ook daarvoor is natuurlijk de instemming van de werknemer vereist.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst kan eventueel retroactief ingaan op de dag volgende op die van het ontslag. Dan is de situatie vergelijkbaar met die waarin het ontslag in onderlinge overeenstemming wordt ongedaan gemaakt. Maar de nieuwe arbeidsovereenkomst zou ook eerst nu of op een later tijdstip kunnen ingaan, in welk geval er een onderbreking is van de anciënniteit.

Hoe dan ook, de procedure die Barbara Van Dyck inleidde voor de arbeidsrechtbank en waarin zij ongetwijfeld (onder meer) een opzeggingsvergoeding vorderde, is door die wederindiensttreding gedoemd te mislukken: de werkgever die een wegens dringende reden ontslagen werknemer terug in dienst neemt, bewijst daardoor dat de professionele samenwerking niet definitief onmogelijk is, wat een voorwaarde is voor een dringende reden (art. 35, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

Het is dan ook begrijpelijk dat, zoals De Morgen signaleert, de onderzoekster als voorwaarde voor haar heraanwerving moest “afzien van de rechtszaak, waarbij ze nochtans kans van slagen had”. Misschien is dat laatste inderdaad wel zo. Weliswaar werd Barbara Van Dyck blijkbaar, zij het nog maar in eerste aanleg, correctioneel veroordeeld voor vernieling en bendevorming. Maar haar actie, zo verklaart de betrokkene in een interview op dezelfde bladzijde van de krant, gebeurde in haar vrije tijd en had tot doel het debat op gang te brengen over de genetisch gemanipuleerde gewassen in de landbouw en de rol van de universiteiten daarin.

Categorieën: /nl/archive/ /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden