Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Afzien van je pensioen

29 augustus 2017
De Tijd, dinsdag 29 augustus 2017, p. 6

Waarom in Godsnaam zou iemand afzien van zijn pensioen, tenminste als men onder afzien begrijpt “afstand doen van” en niet “lijden”, wat het ook zou kunnen zijn (en in sommige gevallen ook is)?

 Wie 65 is kan toch met pensioen gaan, d.w.z. en onbeperkt bijverdienen (art. 64, § 4, Algemeen Reglement Werknemerspensioenen). 

Waarom zou je dan geen pensioen aanvragen als je daarop aanspraak kan maken?

Het antwoord werd onrechtstreeks al gegeven in een vorige post van WikiSoc. Ik beperkt mij opnieuw gemakshalve tot de werknemersregeling: de jaren waarin een rustpensioen wordt genoten, worden in beginsel niet meer in aanmerking genomen voor de berekening van het rustpensioen (art. 7, 8ste lid, Pensioenwet Werknemers). Wie zijn pensioen niet opvraagt hoewel hij dat zou kunnen, ziet zijn pensioen wel nog aandikken.

Hij of zij moet dan er wel op rekenen nog voldoende lang te leven zodat het verschil tussen het totaal van de niet-opgenomen pensioenbedragen en het totaalbedrag van de verhoging van het latere pensioen die daarvan het gevolg is, een positief saldo oplevert.

 

Conclusie

Afzien van het pensioen dat men zou kunnen opnemen, is voor rekenaars en optimisten. Wij weten nu met hoeveel ze zijn in België. Het verbaasde mij al dat er zo weinig zijn.

Categorieën: Pensioenen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden