Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, woensdag 15 juli 2015, p.8

Men pleegt te zeggen dat het recht vaak de maatschappelijke realiteit achterna holt. Ook m.b.t. de voorrang die de Belgische wetgever geeft aan arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, hebben wij dat wel eens gehoord. Die voorrang blijkt vooral uit de formele vereisten die de Arbeidsovereenkomstenwet stelt aan arbeidsovereenkomsten met een tijdsbepaling en de terugval op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als die formele voorschriften niet worden nageleefd (art. 9 en 11ter) en uit de beperkingen die de Arbeidsovereenkomstenwet stelt aan het sluiten van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd (art. 10 en 10bis).

Maar, zoals blijkt uit de studie van het uitzendbureau Randstad waarover de kranten berichten, die benadering van het arbeidsrecht sluit perfect aan bij de realiteit van de arbeidsmarkt. En het ziet er niet naar uit dat dit vlug zal veranderen.

 Op het vlak van de Europese verklaarden de sociale partners, werkgevers dus inbegrepen, dat de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding tussen een werkgever en een werknemer zijn en zullen blijven, al erkennen zij ook dat arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd in sommige omstandigheden in de behoeften van zowel de werkgever als de werknemer voorzien (zie de tweede alinea van de preambule van de raamovereenkomst inzake overeenkomsten voor bepaalde tijd, door het Europees Vakverbond, de UNICE en het CEEP gesloten op 18 maart 1999, die opgenomen is in de bijlage bij de richtlijn 1999/70).

 En voor wie – terecht – erop zou wijzen dat 1999 al een eeuwigheid geleden is, nog maar een dik hal jaar geleden bevestigde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog eens dat uit de premisse waarop die raamovereenkomst, die deel uitmaakt van het Unierecht, berust, is “dat arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd de normale arbeidsverhouding zijn, zelfs al zijn arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd typisch voor sommige sectoren, beroepen of activiteiten” (HvJ nrs. C-22/13, C-61/13 tot C-63/13 en C-418/13, 26 november 2014 (Mascolo), rechtsoverweging 100).

 

Conclusie

 Lang leve de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden