Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Zijn Uberchauffeurs werknemers naar Belgisch recht?

België is Californië niet

18 juni 2015
De Tijd, donderdag 18 juni 2015, p. 20
De Standaard, maandag 18 juni 2015, p. 24

 

When it rains in California…

 Een Californische commissie heeft beslist dat een chauffeur van Uber een werkneemster is.

Het belangrijkste motief van de commissie was blijkbaar dat de operationele kost van de taxidienst (o.a. brandstof, verzekering en carwash) volledig door Uber wordt gedragen en dat Uber eisen stelt i.v.m. de auto waarmee wordt gereden.

 

druppelt het nog niet noodzakelijk in Brussel

 Hoe groot is het risico dat een Belgische rechter, bv. de arbeidsrechtbank te Brussel de in die stad actieve Uberchauffeurs als werknemer kwalificeert?

 Het is hier natuurlijk niet de bedoeling een concreet dossier te analyseren en uiteindelijk is dat toch wat in voorkomend geval moet gebeuren. De woordvoerster van Uber heeft gelijk als zij opmerkt dat de uitspraak van de Californische rechter alleen bindend is in de concrete zaak waarin uitspraak werd gedaan.

 Maar dat belet natuurlijk niet dat de oefening even wordt gedaan op basis van de motieven waarop, volgens de twee kranten die daarover vandaag berichten, de uitspraak in Californië is gebeurd.

Het antwoord is vrij eenvoudig: op basis van de hierboven vermelde gegevens is er weinig gevaar of weinig kans dat een Uberchauffeur die in Brussel rondtoert, zich tot werknemer kan laten herkwalificeren. De Arbeidsrelatieswet (meestal fout afgekort als Arbeidsrelatiewet, aangezien de wet (1) van toepassing is op de vele soorten arbeidsrelaties die er zijn en overigens (2) zelf in zijn opschrift het meervoud gebruikt (Titel XIII Aard van de arbeidsrelaties) vormt de bron voor het antwoord.

 1. In de eerste plaats dient men zich af te vragen of de relatie tussen Uber en “zijn” chauffeurs wel een arbeidsrelatie is.

2. Als het antwoord positief zou zijn, zullen Uber en de chauffeurs die hoogst waarschijnlijk rechtstreeks of indirect gekwalificeerd zijn als een samenwerking op zelfstandige basis. De Arbeidsrelatieswet bepaalt dat het vertrekpunt is dat de partijen zelf vrij de aard van hun arbeidsrelatie kiezen (art. 331 Arbeidsrelatieswet).

 3. Wanneer men wil nagaan of de uitoefening van de arbeidsrelatie voldoende elementen naar voren brengt die onverenigbaar zijn met de kwalificatie van de partijen, moet dat gebeuren op basis van de algemene criteria die de wet vooropstelt (art. 332 Arbeidsrelatieswet). Een wettelijk vermoeden of specifieke sectorcriteria bestaan voor het personenvervoer niet.

 

De algemene criteria waarvan hierboven sprake die het mogelijk maken het bestaan of de afwezigheid van een gezagsband te beoordelen zijn (art. 333, § 1, Arbeidsrelatieswet):

-        de wil der partijen zoals die in hun overeenkomst werd uitgedrukt, voor zover die wordt uitgevoerd op een wijze die verenigbaar is met de aard van de samenwerking waarvoor de partijen hebben gekozen;

  -      de vrijheid van organisatie van de werktijd;

  -      de vrijheid van organisatie van het werk;

-        de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen.

 In de mate dat de chauffeurs die “voor Uber rijden” zelf bepalen wanneer en hoe zij rijden en zij daarbij enkel gebruik maken van het oproep- en registreersysteem en de betaalmogelijkheden van app die Uber hen ter beschikking stelt, lijkt niet te kunnen worden besloten tot het bestaan van een gezagsverhouding.

 De criteria waarop, volgens de kranten, de Californische rechter steunt, zijn grotendeels van socio-economische aard. Maar volgens de Belgische Arbeidsrelatieswet komen die maar eventueel aan bod in de specifieke criteria (art. 332, tweede lid, Arbeidsrelatieswet). Een lijst daarvan kan bij koninklijk besluit worden uitgewerkt voor sectoren, beroepen, categorieën van beroepen of beroepsactiviteiten (art. 334 Arbeidsrelatieswet).

Iets anders is natuurlijk de socialezekerheidspositie van Uberchauffeurs. Maar daarover hebben wij het hier al gehad (klik daarvoor hier).

 

Conclusie

Californië is niet alleen wat het weer betreft, België niet. De ondergang  van Uber is nog niet voor morgen.

 

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden