Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Bidtijd beter voor bedtijd en niet op het werk?

Bidden op de werkvloer mag in België al langer dan in Saudi-Arabië

02 januari 2014
De Standaard, donderdag 2 januari 2014

En in België?

 In België verplicht de wet de werknemer “de nodige tijd te geven om zijn geloofsplichten te vervullen” (art. 20, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet).

 Bidden op het werk moet dus worden toegelaten als de werknemer kan aanvaardbaar maken dat op dat welbepaald tijdstip bidden tot een verplichting van zijn geloof behoort.

 

Moet bidtijd worden bezoldigd?

 Natuurlijk niet. Dat zegt de wet niet. Dus geldt het principe: geen werk, geen loon.

 

Geldt bidtijd als arbeidstijd?

Natuurlijk ook niet. Arbeidstijd is de tijd gedurende dewelke de werknemer ter beschikking staat van de werkgever (en dus niet van God), zegt artikel 19, tweede lid, van de Arbeidswet.

 

Mag de werkgever dan eisen dat de werknemer de bidtijd inhaalt door langer te werken?

 In beginsel moet de werknemer de overeengekomen arbeidstijd presteren (art. 17, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet). Bijkomend werken dus.

 Maar het is de werkgever verboden te doen of laten werken buiten de werkroosters van het arbeidsreglement (art. 38bis Arbeidswet). Hier kan dus een probleem rijzen.

 

Is de arbeid die men verricht om de biddtijd “in te halen” overwerk?

 In beginsel niet, want de biddtijd telt niet mee als arbeidstijd. Het inhalen ervan mag dan tegen het gewone loon worden bezoldigd.

 

Conclusie

Een werknemer neemt zijn bidtijd beter in de kerk of in de moskee, dan wel thuis, al dan niet voor bedtijd. Het voorkomt lastige vragen. 

Categorieën: /nl/archive/ /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden