Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Aankoopbonnen in plaats van cash

Sociaalrechtelijke vragen

13 november 2014
De Tijd, donderdag 13 november 2014, p. 1
De Tijd, donderdag 13 november 2014, p. 15

Twee vragen naar aanleiding van die operatie: een arbeidsrechtelijke en een socialezekerheidsrechtelijke.

 

Arbeidsrechtelijk

Mag dat, loon (hier: een variabel gedeelte van het loon) in de geld omzetten in aankoopbonnen?

 In beginsel niet. Inderdaad, artikel 3 van de Loonbeschermingswet verbiedt de werkgever de vrijheid van de werknemer om naar eigen hoed dunken over zijn lonen te beschikken, te beperken. Aankoopbonnen, zelfs al kunnen zij probleemloos worden ingeruild voor contant geld, beperken nog altijd de vrijheid van de werknemer om over dat geld te beschikken: hij moet de bonnen inruilen. De Raad van State oordeelde al in 1993 in dezelfde zin met betrekking tot een operatie die erin bestond een eindejaarspremie te vervangen door maaltijdcheques (RvSt, 20 oktober 1993 nr. 44.610-44.612).

 

Socialezekerheidsrechtelijk

Gelet op de klaarblijkelijke inruilbaarheid van de aankoopbonnen voor contant geld, vormen die een in geld waardeerbare voordeel waarop de kaderleden van BNP Paribas Fortis aanspraak kunnen maken "ingevolge de dienstbetrekking “, zodat zij loon zijn in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet.

 De socialezekerheidsbijdragen worden op die basis berekend (artikel 23, eerste lid, Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid). En aankoopbonnen zoals hier voorgesteld, worden niet uit het loonbegrip geweerd, zoals, onder bepaalde voorwaarden, het geval is met maaltijd- , cultuur- en ecocheques (artikel 19 bis - 19quater Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

 

Conclusie

Bonussen in geld vervangen door aankoopbonnen leidt niet tot een besparing op het vlak van socialezekerheidsbijdragen en doet arbeidsrechtelijke vragen rijzen.

 Dat laatste betekent niet noodzakelijk dat er geen oplossing is. Maar aangezien dit stukje informatief en en geen advies bevat, wordt op de mogelijkheden daartoe hier niet ingaan.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden