Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Buitenlandse bouwvakkers in België

Niet-Belgische lonen kunnen, maar mogen niet

15 maart 2015
De Tijd, zaterdag 14, zondag 15 maart 2015, p. 47

Buitenlandse bouwvakkers die hier werken aan de lage lonen van hun land van herkomst. Het is een veel gehoord en, zoals blijkt uit bovenstaand uittreksel uit een column van Rik Van Cauwelaert in De Tijd, ook geschreven iets.

 

Kan het?

Ongeveer alles kan natuurlijk als het arbeidsvoorwaarden betreft: je kan een werknemer natuurlijk ook helemaal niet betalen.

 

Mag het?

Dat is natuurlijk een andere vraag.

De Belgische wet die uitvoering geeft aan een Europese richtlijn over dit onderwerp, bevat voorschriften over de arbeidsvoorwaarden die moeten worden nageleefd ten aanzien van werknemers die gewoonlijk werken in één of meer andere landen dan België of in een dergelijk land zijn aangeworven. De term terbeschikkingstelling die de richtlijn en de wet gebruiken, is dus wat misleidend.

De “buitenlandse bouwarbeiders, vaak Oost-Europeanen, [die] via Nederlandse interimfilières [worden] aangevoerd” en “in dienst [zijn] van buitenlandse bedrijven”, waarover het in De Tijd gaat, vallen onder die wet.

De (Belgische of buitenlandse) werkgever die dergelijke werknemer in België tewerkstelt, moet ten aanzien van hem m.b.t. de in België verrichte arbeid, de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald worden door om het even welke Belgische regel waarvan de overtreding strafrechtelijk beteugeld wordt. Dat laatste is het geval met de minimumlonen alsook met alle andere voordelen die worden vastgesteld bij algemeenbindendverklaarde cao (art. 52 en 56 Cao-wet en art. 109, 20°, 110 en 111, tweede lid, wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek).

De wet geeft zelfs de buitenlandse werknemers over wie het hier gaat, het recht om voor de Belgische rechters hun loonaanspraken te laten gelden en de vakbonden (en de werkgeversorganisaties!) het recht voor de Belgische rechter op te komen voor de rechten van de werknemers waarover het hier gaat, zelfs al treden deze laatste niet zelf op.

 

Conclusie

Buitenlandse bouwvakkers in België tewerkstellen aan “de lage lonen die vigeren in hun land van herkomst” kan wel, maar mag niet. Als het gebeurt, is dus controle en actie nodig en mogelijk.

Wat de sociale zekerheid betreft, liggen de zaken weliswaar anders, maar dat is een ander verhaal.

Categorieën: Loon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden