Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard 21 oktober 2013, p. 25

De werkgever overhandigt uit eigen beweging aan de werknemer wiens arbeidsovereenkomst een einde heeft genomen, uiterlijk de laatste arbeidsdag een “werkloosheidsbewijs” (art. 137, 1°, koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, afgekort als Werkloosheidsbesluit).

Dit is het “werkloosheidsbewijs - arbeidsbewijs” C 4 waarvan de indiening, door de werkloze, bij zijn uitbetalingsinstelling geldt als aanvraag van een werkloosheidsuitkering (art. 87, eerste lid, 1°, ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering).

 Het weigeren of nalaten een C4 tijdig af te leveren is zelfs strafbaar (art. 226, eerste lid, 1°, a, Sociaal Strafwetboek).

 

Conclusie

 De werkloze moet geen C4 aanvragen, hij moet die ongevraagd krijgen.

Categorieën: /nl/archive/ /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden