Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, donderdag 19 januari 2015, p. 19

 “Iedereen die prestaties doet en daarvoor een vergoeding ontvangt, moet een statuut hebben”, aldus Bart Tommelein. Van hem wordt vermeld dat hij “Staatssecretaris voor (!) Sociale Fraude” zou zijn… (zijn werkelijke titel is: staatsecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude”).

 

Tuut, tuut, wat is mijn statuut?

 Uit het artikel blijkt dat statuut wordt gebruikt in de zin van socialezekerheidspositie.

 Het persagentschap Belga, aangewezen als de bron, kent blijkbaar drie “socialezekerheidsstatuten” dat van werknemers, dat van zelfstandigen en dat van vrijwilligers (het “socialezekerheidsstatuut” van de wie echt een statuut heeft, in de zin van een dienstbetrekking met een overheidsinstantie die op basis van een eenzijdige benoeming tot stand komt, wordt niet vermeld, maar dat de Uberchauffeurs niet dat statuut hebben, zal wel niemand in twijfel trekken)..

 

 Geen “vrijwilligersstatuut”

 Eigenlijk is dat ook het geval met het “vrijwilligersstatuut”: de chauffeurs van Uber zijn manifest geen vrijwilligers in de juridische zin van het woord. Vrijwilliger zijn, vereist niet alleen dat de arbeid onverplicht wordt verricht, maar ook dat dit onbezoldigd gebeurt en voor non-profitorganisaties (art. 3 Vrijwilligerswet).

De activiteit van Uberchauffeurs voldoet aan geen van beide laatstgenoemde voorwaarden.

 

“Werknemersstatuut”?

 Dat Uber, zoals het verklaart, niet de werkgever is van de chauffeurs, lijkt, voor zover ik meen te weten hoe het systeem precies werkt, plausibel.

Maar dat betekent nog niet dat het “werknemersstatuut” niet op hen van toepassing zou zijn. Men kan zich inderdaad afvragen of het “faciliterend platform dat bestuurders en passagiers helpt elkaar te vinden” niet impliceert dat Uber

- de vervoersopdrachten aan de chauffeurs toevertrouwt

- en hun diensten verleent in verband met dat opgedragen vervoer

in de zin van artikel 3, 5°bis, van het Uitvoeringsbesluit RSZ-wet. Als dat zo is, vallen zij via een uitbreiding onder de socialezekerheidsregeling voor werknemers (zie http://wikisoc.be/nl/blog/post/vallen-de-brusselse-uberchauffeurs-onder-de-sociale-zekerheid-voor-werknemers).

 Ook als zij in dat geval, bij ontstentenis van een gezagsverhouding, geen werknemers zijn, vallen zij zeker niet onder de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen (art. 3, § 1, derde lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen).

 

“Zelfstandigenstatuut” dan maar?

 Vallen zij niet onder de werknemersregeling, dan moeten de chauffeurs, opdat zij onder de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen zouden ressorteren, een beroepsactiviteit uitoefenen, zijn (art. 3, § 1, eerste lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen). Dat vereist dat zij die activiteit regelmatig doen en met de bedoeling er iets aan te verdienen.

 

Statuutloos

 Is aan die voorwaarden niet voldaan, dan hebben de chauffeurs … geen statuut op het vlak van de sociale zekerheid. Dat is het geval met wie, zelfs tegen bezoldiging, maar occasioneel bepaalde activiteiten verricht zonder gezagsverhouding.

 

Conclusie

 Zoals er staatlozen zijn zonder statelijk statuut zijn er statuutlozen in de sociale zekerheid. Inderdaad, niet iedereen die prestaties verricht en daarvoor een vergoeding ontvangt, heeft een (socialezekerheids)statuut.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden