Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, zaterdag 16 - zondag 17 mei 2015, p. 9

Op de werkvloer, in de kantoren van juristen en consultants en bij de arbeidsgerechten denkt iedereen bij bovenstaande uitdrukking aan ontslagen uitgaande van de werkgever.

 In het hier gesignaleerde artikel uit De Tijd gebruikt men die term echter voor het opstappen van een aantal werknemers, m.a.w. voor ontslagen uitgaande van werknemers of ontslagnames of ontslagnemingen (beide woorden zijn goed).

 Is het correct in dat laatste geval van collectief ontslag te spreken?

 

Collectieve ontslagneming

 In het algemeen taalgebruik wel: zowel het ontslag van een aantal werknemers door de werkgever als de simultane of kort op elkaar volgende ontslagnemingen van een aantal werknemers vertonen een collectief aspect. Het woordenboek duidt collectief ontslag zelfs uitsluitend aan als uitgaande van werknemers wanneer het collectief ontslag met een voorbeeld aanduidt als tezamen ontslag vragen of indienen (Dikke Van Dale - zo heet de elektronische online versie van Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal op www.vandale.nl – tw. collectief).

 Technisch-juridisch echter spreekt men enkel van collectief ontslag wanneer men te maken heeft met een van de werkgever uitgaande ontslag van werknemers, dat zowel kwantitatief (een minimumaantal ontslagen), kwalitatief (ontslagen om andere dan persoonlijke redenen) als temporeel (ontslagen binnen een bepaalde periode) beantwoordt aan wettelijke of collectief-conventionele voorwaarden (zie bv. het koninklijk besluit dat de kennisgeving van collectief ontslag aan overheidsinstanties regelt).

 

Meervoudig ontslag

Van de werkgever uitgaande ontslagen van een groot aantal werknemers die niet beantwoorden aan de positiefrechtelijke voorwaarden om een collectief ontslag te zijn, voldoen mogelijk wel aan de vereisten die sommige cao’s stellen om van meervoudig ontslag te kunnen spreken en waaraan zij dan bepaalde consequenties koppelen (zie bv.het koninklijk besluit van 28 april 2010 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende de invoering van een regeling van meervoudig ontslag).

 

Ontslag van een groot aantal werknemers

Om verwarring te vermijden is het aan te te bevelen de termen colletief en meervoudig ontslag voor te behouden voor de hierboven bedoelde situaties en daarbuiten te spreken van ontslag(neming) van een groot aantal werknemers.

Conclusie

 Voor juristen gaat een collectief ontslag altijd van de werkgever uit en beantwoordt het aan de voorwaarden die de wet, een koninklijk besluit of een collectieve arbeidsovereenkomst die een bepaald aspect daarvan regelt, vooropstelt..

Categorieën: Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden