Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, zaterdag 14 december 2013, p. 1 en 15

Ceci n’est plus une assurance sociale: “RVA moet de financiële gevolgen van schrapping van onwillige werklozen zelf dragen”.

De RVA schrapt de uitkering van werkzoekenden die zich onvoldoende laten activeren en de factuur komt bij de OCMW’s terecht die vervolgens het leefloon moeten betalen. En dan klagen over uit de hand gelopen budgetten van OCMW en sociaal beleid. Ik zeg niet dat de RVA geen onvrijwillig werklozen mag schrappen, ik zeg alleen dat het logisch is dat ze dan ook zelf de financiële gevolgen daarvan zelf dragen.”

Yvan Maeyeur in een interview afgenomen door Bart Eeckhout in De Morgen van zaterdag 14 december 2013.

Met de voornoemde zinnen eindigt een interview met de nieuwe burgemeester van Brussel Yvan Mayeur.

Daarin betoogt die dat Brussel geen extra centen hoeft om de armoede en werkloosheid aan te pakken, maar een nieuw beleid. Zoals het asielbeleid, waarachter hij zegt te staan, niet ertoe mag leiden de opvang van mensen zonder papieren over te laten aan de gemeenten, moet volgens de burgervaarder de RVA zelf de consequenties dragen van de uitsluiting van werkonwillige werklozen van het recht op werkloosheidsuitkering, uitsluiting die hij als zodanig aanvaardt.

Men wrijft zich toch wel de ogen uit bij het lezen daarvan. Bedoelt de burgemeester dat het onderscheid tussen sociale zekerheid, waarin naast de solidariteit het verzekeringselement nog altijd een fundamentele rol speelt (niet voor niets wordt nog altijd gesproken van de werkloosheidsverzekering) en de sociale bijstand, die op enkel solidariteit van de gemeenschap steunt, moet verdwijnen?

Of pleit hij voor een nieuwe soort uitkering in de werkloosheidsverzekering, die ook zou moeten worden toegekend aan vrijwillig werklozen? Dat zou dan wel het basisprincipe van de werkloosheidsverzekering, gefinancierd door bijdragen van werkgevers en werknemers, onderuit halen. Artikel 7, § 1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dé historische basiswet van onze naoorlogse sociale zekerheid voor werknemers, legt de RVA nog altijd de taak op “aan de onvrijwillige werklozen en aan hun gezin de uitbetaling van de hun verschuldigde uitkeringen te verzekeren”.

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden