Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Dienstenchequebedrijven werven te weinig werklozen aan.

Is dat dan omdat zij anders hun uitkering verliezen

02 november 2013
De Tijd 2 november 2011, p. 1.

 Om werkloosheidsuitkering toegekend te krijgen, mag een werkloze werknemer geen arbeid verrichten en geen recht op loon hebben (art. 44 koninklijk besluit 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, afgekort als Werkloosheidsbesluit).  Wie voor een dienstenchequebedrijf werkt, is met die onderneming door een arbeidsovereenkomst verbonden en ontvangt daarvoor loon (art. 7bis wet 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen, afgekort als Dienstenchequeswet). 

Verliest iemand die met dienstencheques werkt, dan zijn werkloosheidsuitkering?

Neen. De werkloosheidsuitkering wordt op dagbasis berekend en toegekend (art. Werkloosheidsbesluit). Dat betekent dat de werkloze geen uitkering ontvangt voor dagen waarop hij tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst dienstencheques. Maar hij behoudt zijn werkloosheidsuitkering voor de andere dagen (als hij voor die dagen aan de voorwaarden voldoet natuurlijk).

 Een en ander volgt m.a.w. uit een toepassing van de algemene regels en is niet als zodanig terug te vinden in de wettelijke en reglementaire teksten. Dat is wel het geval voor wie verbonden was (of is, het systeem bestaat nog in beperkte mate) door een PWA-arbeidsovereenkomst: die kan een PWA-inkomensgarantie-uitkering ontvangen voor de uren waarop hij niet wordt tewerkgesteld (art. 79, § 8, Werkloosheidsbesluit).

 Het bedrag van de dagelijkse werkloosheidsuitkering wordt niet verminderd voor wie werkt met een arbeidsovereenkomst-dienstencheques, zoals wel het geval is in gevallen van toegelaten cumulatie van werkloosheidsuitkering met een activiteit, bv. een van vóór de werkloosheid bestaande bijkomstige activiteit. (art. 130 Werkloosheidsbesluit).

 Vanaf de vierde maand is een persoon tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst dienstencheques voor onbepaalde tijd aangeworven. Vanaf dan moet hij een arbeidsregeling krijgen die voorziet in een arbeidsduur van minstens dertien uren (art. 7octies Dienstenchequeswet; art. 9bis koninklijk besluit 12 december 2001 betreffende de dienstencheques).

 

Conclusie

 Het is juist dat tewerkstelling met dienstencheques een besparing oplevert op werkloosheidsuitkeringen:

 

De Tijd, 2 november 2013, p. 8

Maar de werkloosheidsuitkering valt wel niet weg, maar wordt aanvullend toegekend.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden