Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, donderdag 30 juli 2015, p. 6

 Het hardnekkige misverstand, of is het onwetendheid of onwil, over de verplichting als werknemer die arbeidsongeschikt is, vanaf de eerste dag een “doktersbriefje”, is niet uit te bannen.

 Wanneer wordt eens duidelijk gemaakt dat de regel is dat GEEN doktersbriefje wordt ingediend wanneer een werknemer zich arbeidsongeschikt acht.

 Alleen wanneer een cao of het arbeidsreglement een werknemer daartoe verplicht of, bij ontstentenis daarvan, als de werkgever daarom vraagt, moet een doktersattest worden ingediend (art.31, § 2, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet). Is dat niet het geval, dan moet de werknemer enkel de werkgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid (artikel 31, § 1, Arbeidsovereenkomstenwet).

 

Conclusie

Wat men eigenlijk wil, is VERBIEDEN dat een doktersattest wordt gevraagd.

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden