Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
DeTijd 29 oktober 2013, p. 7

Nu moet een werkgever geen reden geven voor het ontslag van een bediende, zelfs niet als die daar uitdrukkelijk naar vraagt. Als een arbeider dat eist, moet de werkgever dat wel doen. Hij kan bijvoorbeeld verwijzen naar het ongepaste gedrag van de arbeider, stellen dat hij niet geschikt is of een economische noodzaak inroepen”.

                Jasper D'Hoore in De Tijd 29 oktober 2013, p. 7.

 Formeel gezien is het ongetwijfeld zo dat in de huidige stand van de wetgeving een werkgever in de regel bij het ontslag nooit een reden daarvoor moet opgeven. De uitzondering is het ontslag wegens dringende reden, zij het dat de reden nog binnen drie werkdagen na het ontslag aan de werknemer kan worden meegedeeld.

Maar ik betwijfel toch dat de werkgever van een bediende die hij zonder opgave van reden heeft ontslagen en die vraagt om de reden van het ontslag, straffeloos kan weigeren daarop in te gaan. Aldus handelen, lijkt kennelijk onbehoorlijk en kan dus als rechtsmisbruik worden beschouwd. Dat is des te meer het geval gelet op de aanbeveling nr. 166 van 1982 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Weliswaar gaat het hier niet om hard maar om soft law, maar er zijn al rechters die hebben geoordeeld dat de inhoud van de aanbeveling kan worden geacht zaken te bevatten die volgens de internationale gemeenschap van overheid en sociale partners te beschouwen zijn als een indicatie van elementen van behoorlijk optreden van de werkgever die het initiatief neemt tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Artikel 13.1 van die aanbeveling bepaalt dat een werknemer wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd, het recht heeft op een geschreven mededeling van de redenen voor zijn ontslag.

Weigeren een reden op te geven zou overigens kunnen worden beschouwd als een aanwijzing dat er geen reden is voor het ontslag, wat een schoolvoorbeeld is van misbruik van ontslagrecht.

Het risico dat de werkgever in dergelijk geval loopt, is dat hij wordt veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding waarvan de rechter vrij het bedrag bepaalt.

 

Conclusie

Een werkgever die een bediende heeft ontslagen die om de ontslagreden vraagt, doet er het beste aan die reden op te geven.  

 

 

Categorieën: /nl/archive/ Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden