Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, vrijdag 27 december 2013, p. 6

'De paritaire comités kunnen op twee manieren herschikt worden', zegt Manou Doutrepont, directeur van de Social Dialogue Group die verbonden is aan de werkgeversorganisatie Voka. 'Ofwel worden de arbeiderscomités samengevoegd naar het voorbeeld van de bedienden, ofwel gaat men de bediendecomités versnipperen.' Bij de bedienden zijn heel wat paritaire comités gefuseerd, bij de arbeiders is dat helemaal niet het geval. 

Doutrepont kiest resoluut voor de eerste optie. 'Zo verdwijnen de verschillen tussen arbeiders en bedienden en blijven er minder paritaire comités over. Dat is nodig, want we moeten echt af van dat gebalkaniseerd sociaal overleg.' Hij geeft de fusie van de paritaire comités van de bakkers, de slagers en vele anderen als voorbeeld. 'In de jaren 70 heeft men ervoor gekozen de verschillen tussen die beroepstakken te laten bestaan, maar sindsdien zijn bijvoorbeeld hun loonvoorwaarden wel op dezelfde manier geëvolueerd. Het systeem werkt en verdient navolging”.

Ceci ne sont pas des commissions paritaires

Op 1 januari 2013 bestonden er 101 paritaire comités en 76 paritaire subcomités. Veel te veel, ook als u het ons vraagt. Je vindt er exotische en minder excentrieke. Er is een paritair comité voor de steenbakkerij (114) met vier subcomités en een paritair subcomité voor de pannenbakkerijen. Maar een paritair comité voor de (brood)bakkers en een voor de slagers, die bestaan niet.

Het paritair comité dat bevoegd is bakkers is het paritair comité voor de voedingsnijverheid (118), althans wat de handarbeiders betreft. Artikel 1 van het koninklijk besluit dat dit paritair comité opricht, vermeldt de bedrijfssectoren “industriële broodbakkerijen en kleinbakkerijen, kleinbanketbakkerij, consumptiesalons bij een kleinbanketbakkerij, industriële banketbakkerijen en suikerbakkers”.

Onder hetzelfde paritair comité vallen de bedrijfssectoren “vleesconserven, worsten, gezouten vlees, gerookt vlees, vleesderivaten, werkhuizen voor het uitsnijden van vlees, vetsmelterijen, darmfabrieken, bewerken en behandelen van rauwe en droge darmen, sorteren en plakken inbegrepen, slachthuizen, pluimveeslachterijen en pluimveeconserven”. Maar dat zijn niet de slagers. Het verschil tussen bakkers en slagers is dat de eerstgenoemden brood maken (voedingsnijverheid), de laatstgenoemden vlees verkopen (handel in voedingswaren). Slagers ressorteren dan ook wat hun handarbeiders betreft onder het paritair comité voor de handel in voedingswaren (119).

Of het zinvol is een bakkershulp andere arbeidsvoorwaarden te geven dan een slagershulp, is een andere vraag.

 

Conclusie

 Bakkers en slagers vallen wel onder een ander paritair comité, maar zij hebben geen eigen paritair comité. Het valt te betwijfelen of het eerste zinvol is.

 

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden