Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

De elfde van elf.

Een kwestie van Vlaamse werkdagen.

10 maart 2016
De Standaard woensdag 9 maart 2016, p. 11

Ze waren en zijn nog altijd (maar?) met tien

Ofwel denkt men bij (jong) Open VLD dat er elf wettelijke feestdagen zijn, ofwel wil men er een elfde bij creëren, nl. 11 juli.

 Dat is nl. geen “wettelijke” feestdag (in de zin van de wetgeving op de betaalde feestdagen). Het arbeidsrecht kent inderdaad maar tien wettelijke feestdagen en daar is 11 juli niet bij (art. 1 Uitvoeringsbesluit Feestdagenwet).

 

Den elfden van de zevenden

 Elf juli is wel de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap (art. 6 Decreet 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse gemeenschap)

Personeel van de Vlaamse overheid krijgt die dag vrij en betaald. Maar werknemers van (Vlaamse of in Vlaanderen gevestigde) werkgevers die niet van Vlaanderen afhangen, niet.

 Discriminatie?

 In de praktijk is al de vraag gerezen of er geen sprake kan zijn van discriminatie.

 Niet zozeer wat de werknemers betreft: voor werknemers van de Vlaamse overheid kan men 11 juli beschouwen als een “extralegale” vakantiedag.

 Maar wel een ongelijke behandeling van de werkgevers.  Een werkgever die afhangt van de Vlaamse overheid en wiens dienst op 11 juli dus dicht is, kan namelijk, anders dan de overige werkgevers, die dag niet benutten, bv. om ontslag te geven. Toch gaat het om een arbeids- of werkdag in de zin van het federale arbeidsrecht.

 Dat betekent dat dergelijke werkgever de facto over een dag minder kan beschikken om een werknemer om dringende reden te ontslaan dan een andere werkgever. Als een van de Vlaamse overheid afhangende werkgever namelijk daags, twee of drie dagen vόόr 11 juli kennis krijgt van een ernstige tekortkoming van een werknemer die een grond vormt voor ontslag op staande voet, dan is die elfde, als hij niet op een zondag of een (echte) wettelijke feestdag valt, een van de drie werkdagen waarbinnen het ontslag moet worden gegeven (art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet). In feite beschikt die werkgever dus maar over twee “Vlaamse” werkdagen.

 

Categorieën: Feestdagen Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden