Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Geconventioneerde artsen en het inkomen van hun patiënten

Vrije tarieven ten aanzien van wie goed verdient

18 april 2014
De Standaard, vrijdag 17 april 2014

De akkoorden gesloten in de Nationale commissie geneesheren (de term artsen is nog niet doorgedrongen in de ziekteverzekering)-ziekenfondsen worden gesloten voor een periode van ten minste twee jaar en niet één jaar (art. 50, § 8, Ziektewet)

Het lopende akkoord geldt voor 2013-2014

Wat mij in die akkoorden altijd heeft geïntrigeerd is dat “geconventioneerde” artsen aan sommige sociaal verzekerden het honorarium mogen vragen dat zij willen, ook op dagen en uren dat zij “geconventioneerd” werken.

Inderdaad, zoals de vroegere akkoorden bepaalt het akkoord 2013-2014 dat de honorariumbedragen en reisvergoedingen waarin het akkoord voorziet, worden toegepast op alle rechthebbenden op ziektekostentegemoetkoming, met uitzondering van die welke deel uitmaken van een gezin waarvan het belastbare jaarinkomen een bepaald bedrag overschrijdt (art. 8.4).

Het bedrag is 66.708,97 euro per gezin, vermeerderd met 2222,83 euro per persoon ten laste, als er slechts één gerechtigde is of 44.472,16 euro vermeerderd met 2222,83 euro per persoon ten laste, als er meerdere gerechtigden zijn.

Maar hoe weet een arts hoeveel het belastbaar jaarinkomen van zijn patiënt bedraagt en dan nog berekend tot op twee cijfers na de komma?

Bij mijn weten heeft hij geen toegang tot de belastingaangiften of –aanslagen. En ik heb nog nooit gezien of gehoord dat een arts een patiënt vroeg die documenten mee te brengen.

Oordeelt hij dan op de uiterlijke schijn of, zoals men dat in fiscale termen uitdrukt, op basis van tekenen en indiciën?

Categorieën: Ziekteverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden