Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Geen anciënniteit

08 september 2017
De Morgen, vrijdag 8 september 2017, p. 1

De mensen die een moord zouden begaan om “geen anciënniteit te hebben”, zou ik de kost niet willen geven (al vergissen zij zich). In het woordenboek van veel mensen wordt inderdaad het woord anciënniteit geweerd, zo ook uit de gratis online Van Dale: geen resultaat zegt die.

De Dikke Van Dale verklaart een en ander: anciënniteit staat er gelijk met ouderdom, zij het “in rang” of “naar diensttijd”. Ook in het Engelse seniority denkt men eerst aan “the qualitiy” – dit is zeer terecht: de kwaliteit verbonden aan – “or state” – even terecht: status – “of being senior”.

 In tweede instantie wordt seniority gedefinieerd als “a privileged status attained by length of continuous service (as in a company)”. Vooral het woord “privileged” is hier van belang.

Als Evelien Grefhorst van de federatie van sociale ondernemingen (SOM) zegt dat kinderbegeleiders in dienst van de zelfstandige kinderdagverblijven “geen anciënniteit hebben”, doelt zij ongetwijfeld dat zij de aan anciënniteit verbonden privileges, lees: voordelen, missen die werknemers van crèches die van de overheid afhangen, wel krijgen.

Maar dat kan dan geen betrekking hebben op één aspect van de anciënniteit, nl. de mate waarin die de termijn bepaalt die moet worden in acht genomen bij opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Inderdaad, zoals men weet is dat sinds de zogenaamde wet op het “eenheidsstatuut” van werklieden en bedienden, het enige criterium geworden om die termijn te bepalen (art. 37/2 Arbeidsovereenkomstenwet). Anders dan voorheen geeft de wet zelfs een definitie van wat anciënniteit is: e periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming (art. 37/4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

 Het kan natuurlijk zijn dat er onder het personeel van kinderdagverblijven “veel verloop” is. In dat geval bouwt men natuurlijk geen anciënniteit voor de opzeggingstermijn op. Maar daarbuiten is het gewoon een kwestie van blijven.

 

Conclusie

Anciënniteit moet je niet verdienen of verwerven. Die krijg je.

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden