Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, vrijdag 31 januari 2013, p. 5

Gleichschaltung van arbeiders en bedienden is niet echt nodig

 De bedoeling “alle verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken” is lovenswaardig en van de eenvoud van een uniform geheel gaat een zekere aantrekkingskracht uit. Maar is dat ook echt nodig?

Het antwoord is: neen.

 In het arrest-Bellerose (nr. 125/2011 van 7 juli 2011) vraagt het Grondwettelijk Hof wellicht, in het motiverend gedeelte, “de voltooiing van de harmonisatie van de statuten van arbeiders en bedienden” binnen twee jaar. Maar daarbij moeten de volgende bedenkingen worden gemaakt.

 Vooreerst is harmoniseren niet hetzelfde als volledige gelijkschakelen. Van Dale omschrijft het woord als “harmonisch, tot een goed samenklinkend of samengaand geheel maken”. Overigens komt ook in het Bellerose-arrest en in de vroegere arresten van het Grondwettelijk Hof duidelijk naar voren dat verschillen tussen werklieden en bedienden niet uitgesloten zijn op voorwaarde dat de balans niet fundamenteel in onevenwicht is. Kijk trouwens naar wat in Duitsland gebeurt, dat ook op het vlak van de harmonisering van de rechtsposities van arbeiders en bedienden als voorbeeld wordt gesteld. De pensioenleeftijd voor arbeiders zou er volgens een nieuw regeringsplan niet meer dezelfde zijn als voor bedienden:

 

 

 

 

De Standaard, donderdag 30 januari 2013, p. 18

 

 Bovendien mag niet uit het oog worden verloren dat het arrest-Bellerose in zijn eigenlijke beslissing alleen nieuwe wettelijke bepalingen eis in verband met de opzeggingstermijnen en de carenzdag.

 Het is dus best denkbaar dat bepaalde rechtspositieverschillen tussen werklieden en bedienden blijven bestaan, zoals er nog talloze verschillen in rechtsbescherming onder de werknemers zijn. Diversiteit heet men dat. Zolang de balans niet echt uit evenwicht geraakt, is er juridisch geen probleem.

 

Conclusie

 Volledige gelijkschakelen mag ongetwijfeld, maar moet juridisch niet.

Categorieën: Arbeider-bediende

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden