Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

“Hervorming, verstrenging of versterking"

What’s in a name?

09 oktober 2013

 “De hervorming van de zogenaamde wet op het concurrentievermogen wordt op een later nog te bepalen tijdstip opnieuw behandeld”, zo schrijft De Standaard op de voorpagina van de krant van 9 oktober 2013.

De Standaard 9 oktober 2013, p. 7

Op de pagina 7 heeft dezelfde krant het over de vooralsnog mislukte plannen tot “verstrenging” van die wet.

Het VBO gewaagt in een nieuwsbrief van dezelfde dag van de noodzaak tot “versterking” van die wet.

Hervormen is duidelijk. Maar wat is het verschil tussen verstrengen en versterken?

Het blijkt niet te gaan over strengere sancties of een versterkte handhaving van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

Artikel 9 van die wet voorziet in administratieve en strafrechtelijke geldboetes voor wie de loonkostennorm niet respecteert (al blijkt bestraffing in de praktijk erg mee te vallen: zij is gewoon onbestaande).

Neen, De Tijd geeft in zijn editie van 9 oktober 2013 aan waarover het gaat:

"Bij het vastleggen van de loonnorm zou niet alleen rekening worden gehouden met de toekomstige loonevolutie in onze buurlanden, maar ook met de loonontwikkeling in de voorgaande jaren”.

Inderdaad, weliswaar maakt de Centrale Raad voor het Bedrijfslevende in zijn jaarlijks technisch verslag over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling, niet alleen op basis van de verwachte loonkostenontwikkeling in de referentielidstaten, maar ook op grond van de evolutie in de voorbije twee jaar (art. 5, eerste lid). Maar de uiteindelijke maximale marge voor de loonkostenontwikkeling houdt in beginsel enkel rekening met de loonkostenontwikkeling in de referentielidstaten zoals deze verwacht wordt voor de komende twee jaar, zij het dat zij “kan verminderd worden ten belope van de verschillen in loonkosten die voortvloeien uit een hogere loonkostenontwikkeling gedurende de twee voorgaande jaren dan deze in de referentie-lidstaten” (art. 6, § 2, tweede lid).

Zeer streng is dat natuurlijk niet geformuleerd en zeer sterk is het instrument ook niet in de strijd voor de afbouw van de in het verleden opgebouwde loonkostenhandicap, waarvan alleen de grootte, niet het bestaan wordt betwist. Hervormen zou dus verstrengen en versterken kunnen zijn.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden