Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Klopt dat wel?

 Vooreerst: eigenlijk is het juister te spreken van het beding van proeftijd, want het gaat om de facultatieve inlassing van een proeftijdclausule in een arbeidsovereenkomst.

Blijkbaar is het de bedoeling die mogelijkheid uit te sluiten. Het motief is dat de opzeggingstermijn voor alle werknemers vanaf de inwerkingtreding van de wet die het “eenheidsstatuut” invoert, toch maar twee weken zou bedragen. Dat zou het belang van een proeftijd, dat bestaat in een gemakkelijkere en dus goedkopere ontslagmogelijkheid, doen verdwijnen.

Voor de werkgevers van bedienden zou (d.w.z. als het “eenheidsstatuut” dat in de maak is, er ook effectief komt) een afschaffing van de mogelijkheid een beding van proeftijd in een arbeidsovereenkomst in te lassen, in bepaalde mate een kostenverlaging meebrengen. Op dit ogenblik bedraagt de minimumduur van de proeftijd voor alle bedienden immers één maand en vóór het einde van die maand beëindigen (om een andere reden dan een zware fout), mag niet, op straffe een vergoeding verschuldigd te zijn van één maand loon (vermeerderd met zeven dagen loon als men beëindigt vóór de uitvoering van de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen). Bij een ontslag na de eerste maand is een opzeggingstermijn van twee weken wel het dubbele van de zeven dagen die thans moeten worden in acht genomen.

Voor werkgevers van werklieden gaat het altijd om een verzwaring van de ontslagkost: in de huidige regeling bedraagt de verplicht in acht te nemen (of te betalen) minimumduur van de proeftijd zeven dagen, nadien, in de doorgaans bedongen tweede periode van zeven dagen proeftijd, moet op dit ogenblik geen opzeggingstermijn worden in acht genomen of geen vergoeding worden betaald. 

Voor de huidige regeling, klik HIER.

Conclusie

Voor werkgevers van bedienden zou de afschaffing van de mogelijkheid een beding van proeftijd in te voeren, meer flexibiliteit inhouden tijdens de eerste maand, voor de bedienden minder bescherming. Nadien verzwaart de ontslagkost met zeven dagen.

Werklieden daarentegen zouden altijd moeilijker, d.w.z. enkel duurder, kunnen worden ontslagen, wat een grotere bescherming impliceert, maar omwille van de hogere ontslagkost hun aanwerving zou kunnen hinderen.

 

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden