Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het credo van loon naar werken

Heeft een werknemer recht op loon voor de uren die hij thuis presteert

19 februari 2014
De Standaard, woensdag 19 februari 2014, p. 14

Werknemers van BMW mogen met hun chefs afspreken wanneer zij hun telefoons en mails niet beantwoorden. Wie na sluitingstijd nog werk verricht op een smartphone of laptop, krijg de overuren betaald.

 Uit een artikel in De Standaard daarover blijkt nu dat bij Colruyt alle werknemers, ook de directeurs, hun uren moeten registreren met de prikklok. "Als iemand met een contract van 36 uur een week van 42 uur klopt, zullen wij dat ook zo uitbetalen in loon of vakantiedagen". Want, zo luidt het, “Colruyt huldigt het credo van loon naar werken.

Arbeidsrechtelijke vragen die rijzen n.a.v. dat artikel.

 

1. Een directeur valt toch niet onder de arbeidsduurwetgeving. Mag de werkgever dan wel eisen dat hij zijn uren registreert met een prikklok?

 Zonder probleem. Het is niet omdat de arbeidsduurgrenzen niet gelden voor werknemers met een leidende functie of een vertrouwenspost (art. 3, § 3, 1°, Arbeidswet), waaronder directeurs (art. 2.I.1 KB 10 februari 1965 ), dat de werkgever niet zou mogen bedingen of eisen dat de arbeidsuren worden geregistreerd.

Als dat is met het oog op de bepaling van het loon (en dat blijkt het te zijn) moet het systeem van tijdsregistratie wel in het arbeidsreglement worden vermeld (art. 6, 2°, Arbeidsreglementenwet).

 

2. Heeft een werknemer met een contract van 36 uur die nog zes uur, tot beloop van 42 uur, per week voor het werk bezig is met zijn laptop, e-mails en mobieltje, recht op loon voor die zes uren meer?

Dat hangt af van de wijze waarop zijn loon is bepaald.

 Als het loon per uur wordt bepaald, is dat natuurlijk wel het geval. De werknemer heeft op grond van zijn arbeidsovereenkomst recht op loon voor zijn arbeidsprestaties. Eventueel zal zelfs overloon verschuldigd zijn in de mate dat de bijkomende uren de arbeidsduurgrens overschrijden (art. 29 Arbeidswet). Dat geldt dan wel niet voor de directeur, omdat die niet onder de arbeidsduurwetgeving valt.

 Maar is het loon bv. per maand bepaald, dan moet op grond van de formulering van het beding of van het geheel van de overeenkomst blijken of dat forfaitair maandbedrag alle gepresteerde arbeidsuren vergoedt, dan wel een nader bepaald of te onderkennen aantal uren.

 In een all-in benadering moet natuurlijk het minimumloon worden gerespecteerd dat eventueel is vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst.

 

3. Maar hoe kan een werknemer aantonen hoeveel uren hij heeft gewerkt, eventueel thuis, na afloop van de gewone arbeidsuren, in de regel op het werk gepresteerd?

 Met de prikklok, zoals het artikel suggereert, lijkt dat wel moeilijk, althans van thuis uit. Tenzij het natuurlijk om een soort elektronische prikklok zou gaan.

 Om het even welk systeem van tijdsregistratie met het oog op het berekenen van het loon moet echter, zoals gezegd, in het arbeidsreglement worden vermeld.

 Is er geen tijdsregistratiesysteem of wordt daarvan geen melding gemaakt in het arbeidsreglement, dan moeten de arbeidsuren worden bewezen met ieder wettig bewijsmiddel dat daarvoor in aanmerking komt.

 

 4. Tot slot nog dit. Mag dat wel, arbeidsuren uitbetalen in vakantiedagen?

 Niet als uit de arbeidsovereenkomst blijkt of volgt dat dit in geld moet gebeuren.

 Maar wanneer bv. het overeengekomen loon in geld alle prestaties dekt - in de gevallen waarin dat mag natuurlijk - belet niets dat de werkgever de uren boven een bepaald aantal (nog eens extra) in vakantiedagen "betaalt".

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden