Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het “statuut” van de au pair is al afgeschaft

Alleen beseft niet iedereen dan

07 juli 2014
De Standaard, maandag 7 juli 2014, p. 1

Een au pair staat in een arbeidsverhouding ten aanzien van de ouders van het gastgezin: hij of zij verricht inderdaad bepaalde arbeidsprestaties ten behoeve van het gezin. De au pair staat ook onder gezag van die ouders. En hij of zij ontvangt daarvoor een vergoeding, deels bestaande in kost en inwoning. Dat alles maakt het voorwerp uit van een overeenkomst.

 

Waarom is dat dan geen arbeidsovereenkomst?

Dat is een goede vraag. Waarom? 

Tot voor kort kon men nog zeggen – en werd ook gezegd en geschreven – dat de finaliteit van een au-pairovereenkomst verschilde van die van een arbeidsovereenkomst: de bedoeling van de arbeid integratie in het gezin was en niet het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst.

 Met een recent arrest van het Hof van Cassatie werd dergelijke benadering echter op de helling gezet. In een arrest van 10 maart 2014 besliste het Hof inderdaad dat de bedoeling van de arbeid evenmin als de beperktheid van de vergoeding niet belet dat men te doen heeft met een arbeidsovereenkomst als iemand zich verbindt tegen een vergoeding en onder gezag arbeid te verrichten

Het arrest handelt wel over vrijwilligerswerk, maar men ziet niet in waarom de zaken anders zouden liggen bij een overeenkomst met een au pair.

 

 Er bestaan toch regels omtrent au pairs?

 Dat is inderdaad zo. Maar die regels hebben betrekking op de toegang van buitenlanders tot de Belgische arbeidsmarkt. Het zijn die waarvan De Standaard gewag maakt. Zij zeggen niets over de aard van de arbeidsverhouding.

 Er is ook een verdrag van 24 november 1969 gesloten in de Raad van Europa over de materiële, morele en sociale voorwaarden van het werk van een au pair. Maar afgezien van het feit dat dit verdrag niet door België werd bekrachtigd, spreken de bepalingen ervan zich niet uit over de aard van de arbeidsverhouding.

 

Is de conclusie dan dat au pairs altijd werknemers zijn?

 Met de hierboven vermelde cassatierechtspraak ziet het er naar uit dat dit kan worden bepleit. Het (overeenkomstenrechtelijk) statuut van de au pair zou dus eigenlijk al "afgeschaft" genoemd kunnen worden. Tenzij een au pair helemaal geen vergoeding voor zijn werk zou krijgen, noch in geld, noch in natura. Maar dat lijkt moeilijk te kunnen.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden