Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het verschil tussen een mini-job en “minimaal een deeltijds contract”

Geplande werkcheques van € 10 alleen voor volwaardige jobs

15 januari 2014
De Tijd, woensdag 15 januari 2014, p. 15

De werkcheques van 10 euro per uur die de minister van Werk wil creëren om de aanwerving van min-dertigers te stimuleren, mogen alleen worden gebruikt als de jongere “een volwaardige baan” krijgt en geen mini-job. “Het moet “minimaal gaan om een deeltijds en maximaal om een voltijds contract gaan”.

Jasper D'Hoore in De TIjd van woensdag 15 januari 2014

 

Wat is dat dan, minimaal deeltijds?

Deeltijdse arbeid wordt omschreven als “arbeid die regelmatig en vrijwillig gedurende een kortere periode dan de normale periode wordt verricht”. De voorwaarde van regelmatigheid onderscheidt deeltijdarbeid van occasionele, seizoen- en tijdelijke arbeid (commentaar bij art. 1 CAO nr. 35).

 Dat is al een belangrijk element van volwaardigheid van de job.

Maar een arbeidstijd die korter is dan de normale, bestrijkt een ruim veld, gaande van één uur (misschien zelfs een kwartier of enkele minuten) tot enkele minuten, een kwartier of een uur minder dan die van een voltijdse betrekking.

Maar, zo bepaalt de wet, de wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer mag niet lager liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren of, bij ontstentenis daarvan, in dezelfde bedrijfssector van toepassing is (art. 11bis, vijfde lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

Blijkbaar wordt impliciet naar deze een-derde-grens verwezen als men het heeft over “minimaal een deeltijds contract”.

 

Conclusie

Echt mini is een arbeidsduur van ruim twaalf uur en een half, zoals die in België gedt, niet.

 

Categorieën: Deeltijdarbeid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden