Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, dinsdag 6 januari 2015, p. 7

Werkloosheidsuitkering en arbeidsongeschiktheid

 Vooreerst zij opgemerkt dat in de titel van het artikel nog de oude benaming wachtuitkering wordt gebruikt voor het vervangingsinkomen waarin de werkloosheidsverzekering voorziet voor bepaalde afgestudeerden die zonder werk en zonder loon zijn. Dat vervangingsinkomen heet sinds 2012 inschakelingsuitkering. Wanneer het Werkloosheidsbesluit het heeft over uitkeringen, dan wordt zowel de eigenlijke werkloosheidsuitkering als de inschakelingsuitkering bedoeld (art. 27, 4°, Werkloosheidsbesluit).

 Zo geldt de voorwaarde dat men om een uitkering toegekend te kunnen krijgen, arbeidsgeschikt moet zijn, ook voor wie aanspraak maakt op een inschakelingsuitkering.

 Maar het gaat om arbeidsgeschikt zijn in de zin van de ziekteverzekering (art. 60 Werkloosheidsbesluit). Dat betekent dat de betrokkene, om het eenvoudig uit te drukken, minstens voor 34 procent arbeidsgeschikt moet zijn: in het andere geval is men minstens 66 procent arbeidsongeschikt en voldoet men aan de basisvoorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (artikel 100, § 1, eerste lid, Ziektewet). Maar wie minder dan 66 procent arbeidsongeschikt is, voldoet aan de toekenningsvoorwaarden “arbeidsgeschikt zijn“ van de werkloosheidsverzekering. Laten wij die minder arbeidsongeschikt noemen.

 Voor minder, d.w.z. hoogstens 65 procent, arbeidsongeschikte jonge afgestudeerden die een inschakelingsuitkering hebben aangevraagd, voorziet het Werkloosheidsbesluit in een bijzondere regeling wat betreft de periode waarin een inschakelingsuitkering kan worden genoten. Die regeling is terug te vinden in de bepalingen over de toekenningsvoorwaarden die betrekking heeft op de leeftijd van de aanvraag van een uitkering  (afdeling 4 van hoofdstuk III – Toekenningsvoorwaarden- van titel II van het Werkloosheidsbesluit).

 

Inschakelingsuitkering voor minder arbeidsgeschikte afgestudeerden

 Het recht op inschakelingsuitkeringen wordt in beginsel beperkt tot een periode van 36 maanden, gerekend van datum tot datum, vanaf de dag waarop het recht voor het eerst wordt toegekend (art. 63, § 2, eerste lid, Werkloosheidsbesluit). Maar de minder arbeidsgeschikte jonge afgestudeerde die bij het verstrijken van die periode van 36 maanden aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het recht op uitkeringen behouden tot aan het verstrijken van een vaste periode van twee jaar, te rekenen van datum tot datum, vanaf het verstrijken van de voornoemde periode van 36 maanden. Die voorwaarden zijn, kort samengevat

-        ofwel

  • beschouwd worden als werkzoekende met acute of chronische ernstige medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen, in voorkomend geval gecombineerd met sociale problemen,
  • een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % vertonen,

-        en positief meewerken in een aangepast traject maanden

 (art. 63, § 2, vierde lid, 3°, Werkloosheidsbesluit).

 

Het is over die jonge afgestudeerden dat het gaat in het artikel in De Tijd.

 

Conclusie

Ja, het kan: arbeidsongeschikt zijn en toch een uitkering krijgen in de werkloosheidsverzekering.

Categorieën: Werkloosheidsverzekering

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden