Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 13 juni 2017, p. 11

Niet fiscaal

Het fiscaal statuut van de student die werkt, hangt helemaal niet af van het aantal dagen of uren dat hij werkt, maar van het inkomen dat hij met die arbeid verdient. Dat is eenvoudig na te gaan op de website student@work van de federale overheidsdienst sociale zekerheid: als de student in 2017 geen hoger bedrag heeft aan netto-belastbare beroepsinkomsten, d.i. het brutobedrag min de socialezekerheidsbijdragen, dan 10.345,84 euro, dan is hij daarop geen belastingen verschuldigd.

 Het is het socialezekerheidsstatuut van de jobstudent dat bepaald werd en wordt, respectievelijk door het aantal gewerkte dagen (vroeger) en uren (nu): de student die werkt is, zoals zijn werkgever, gedurende 475 aangegeven uren studentenarbeid per kalenderjaar uitgesloten uit het toepassingsgebied van de socialezekerheidsregeling voor werknemers (art. 17bis, § 1, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet). Dat impliceert dat niet de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Er zijn wel, lagere, solidariteitsbijdragen verschuldigd.

 

Niet noodzakelijk vakantie

Anders dan het artikel in De Standaard laat uitschijnen, moet het niet gaan om vakantiearbeid. Het volstaat dat het gaat om arbeid verricht “gedurende de periodes van niet verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen”. Dat zijn o.a. ook de weekends buiten de vakantieperiodes.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden