Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Juridisch gezien zit aan het vervangen van bedrijfswagens door een selectie Franse kazen een reukje.

BNP Paribas Fortis-personeel moet niet onmiddellijk vrezen voor afpakken bedrijfswagen

15 november 2013

De verkoop van het belang van de Belgische Staat in BNP Paribas Fortis aan de Fransen inspireerde zak tot de volgende tekening in De Tijd van vrijdag 14 november 2013:

De Tijd vrijdag 15 november 2013, p. 3

Zouden de Fransen dat kunnen, als zij zouden willen?

Vooreerst mag men niet uit het oog verliezen dat de verkoop van de aandelen van de Belgische Staat alleen een wijziging van de aandeelhoudersstructuur tot gevolg heeft. De werkgever, de rechtspersoon, verandert als zodanig niet. Om die reden is er ook geen sprake van overdracht van onderneming in de zin van de CAO nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement (zie artikel 6, eerste lid, van die cao).

Als de beschikking over een bedrijfswagen verankerd is in de individuele arbeidsovereenkomst, hetzij rechtstreeks, hetzij door verwijzing in die overeenkomst naar een of ander document zoals een carpolicy, dan is het akkoord van de werknemer nodig om hem de bedrijfswagen af te pakken. In een machtsverhouding zoals de arbeidsovereenkomst er een is, kan dat akkoord natuurlijk altijd in zekere zin de facto worden “afgedwongen”.

Zwijgt de arbeidsovereenkomst in alle talen over bedrijfswagens, dan hangt het antwoord op de vraag of het gebruik ervan de werknemers kan worden ontnomen, af van de binding van de bron die hun dat gebruik toekent.

Over een cao of het arbeidsreglement zal het waarschijnlijk niet gaan. Een andere akte kan eventueel een verbintenis door eenzijdige wilsuiting bevatten of de uitvoering daarvan kan aanleiding hebben gegeven tot de totstandkoming van een gebruik.

Maar die totstandkoming kan ook verijdeld zijn door een beding in de individuele arbeidsovereenkomst. Is er wel een gebruik, dan kan dat worden opgezegd. En als het gaat om een eenzijdige wilsuiting zou die zelf in herroepbaarheid kunnen voorzien.

 

Conclusie

 Juridisch gezien zit aan het vervangen van bedrijfswagens door een selectie Franse kazen een reukje. 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden