Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, dinsdag 1 augustus 2017, p. 1

Leefloon voor studenten, het is niet evident.

Vooreerst al omdat de wet het leefloon anders concipieert dan als een studiebeurs. Voor minder dan 25-jarigen is het leefloon inderdaad een bestaansminimum, zoals de vroegere benaming luidde, dat wordt toegekend “In afwachting van een tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst” (art. 10, 1ste lid, Leefloonwet). Het gaat om een revenu d’intégration aldus de Franse term.

Daarom is vereist dat wie aanspraak wil maken op het leefloon, niet in staat mag zijn door eigen inspanningen over toereikende bestaansmiddelen te beschikken (art. 3, 4°, Leefloonwet). Studenten zouden dat in veel gevallen wel kunnen, met name door te werken. Maar zij willen studeren en kunnen daarom niet (veel) werken. Zij zijn m.a.w. niet werkbereid, een andere voorwaarde om recht te hebben op leefloon (art. 3, 5°, Leefloonwet).

Van de voorwaarde werkbereid te zijn, kan echter vrijstelling worden verleend om gezondheids- of billijkheidsredenen, aldus de wet. Een studie met een voltijds leerplan kan als een billijkheidsreden worden aanvaard wanneer de studies de inschakelingskansen in het beroepsleven verhogen. Dat gaat dan gepaard met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (art. 11, § 2, a, Leefloonwet).

 

Terugvordering van de ouders

Wordt het leefloon dan teruggevorderd van de ouders, zoals Wim Winckelmans schrijft in De Standaard?

De wet bepaalt inderdaad dat het ocmw (wordt het geen tijd deze ingeburgerde afkorting met kleine letters te schrijven, zoals nv, bvba e tutti quanti?) het leefloon verhaalt op (o.m.) de onderhoudsplichtige ouders. Het gaat om een verplichting,

Het ocmw had overigens ook al van bij de aanvraag van leefloon van de student kunnen eisen dat hij eerst zijn recht op onderhoudsgeld laat gelden tegen zijn ouders (art. 4, § 1, Leefloonwet). Maar, anders dan het verhaalsrecht, gaat het hier niet om een verplichting.

Het toegekende leefloon op de ouders verhalen is wel een verplichting, waarvan het ocmw maar kan afzien om redenen van billijkheid (art. 28, 1ste lid, Leefloonwet).

Conclusie

Als het de bedoeling is de terugvorderingsverplichting ten aanzien van studenten “strenger toe te passen”, dan kan dat enkel betekenen dat het begrip “billijkheid” ten aanzien van hun ouders een andere invulling zal krijgen. Het komt vreemd over dat in het kader van de bestrijding van sociale fraude te zien.

Categorieën: Leefloon Studenten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden