Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Loon zonder werk en ook nog schadevergoeding

Het Paradijs bestaat. Ook in België.

18 augustus 2015
De Standaard, dinsdag 18 augustus 2015, p. 21

Hoewel de Franse spoorwegman Charles Simon wellicht in statutair verband werkte, gaat de les van zijn verhaal ook op voor wie in België als werknemer is tewerkgesteld in de particuliere sector: als je van je werkgever niet moet (eigenlijk is het beter te zeggen: mag) werken maar wel je loon voort ontvangt, dan begaat die een fout die je recht geeft op schadevergoeding.

 

"Le travail c'est la santé" (Henri Salvador 1965, op YouTube te beluisteren)

Waarom? Omdat niet alleen de werknemer moet werken (art. 17, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet), maar ook de werkgever moet tewerkstellen (art. 20, 1°, Arbeidsovereenkomstenwet).

De werknemer zou dan eventueel wel impliciet ontslag kunnen inroepen, maar dat moet hij niet doen. Hij kan ook schadevergoeding eisen van de werkgever voor het nadeel dat hij heeft geleden en lijdt door het feit dat de werkgever hem berooft van het recht te werken. De rechtsgrond is artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek.

Waarin bestaat de schade van de werknemer dan? Niet in het inkomstenverlies, want dat wordt gedekt door het nettoloon dat hij is blijven ontvangen (als hij dat niet zou hebben gekregen kan hij ook dat vorderen natuurlijk). Maar de werkgever heeft hem ook beroofd van het plezier zijn talenten te kunnen ontplooien, zijn vaardigheden te kunnen bewijzen, behouden en bijwerken, van de sociale contacten, van het voordeel minder huishoudelijke karweien te moeten opknappen enz. Die schade is moreel, maar vergoedbaar.

 Met welk bedrag? Dat zal de rechter naar billijkheid bepalen.

 

 Conclusie

 Ook ik zou Anne-Sophie Petit wel als advocaat nemen. 

Categorieën: Arbeidsovereenkomsten Loon

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden