Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, vrijdag 30 oktober 2015, p. 25

Werknemers ontslaan om minder betaalde werknemers in dienst te nemen, mag dat wel?

 Ja, dat mag. Niets belet een werkgever zich van “te duur” bevonden personeel “te bevrijden” en die te vervangen door “goedkopere” werknemers.

 Vanzelfsprekend moeten altijd de sectorale minimumlonen worden gerespecteerd. Ook de eventuele loonschalen die in een ondernemings-cao zijn opgenomen, maar die is wellicht maar voor een bepaalde tijd gesloten, zodat men na het verstrijken daarvan nieuwe werknemers tegen andere loonvoorwaarden kan in dienst nemen. Werknemers die in dienst blijven, moeten de hogere lonen en betere voorwaarden blijven genieten op grond van de figuur van de nawerking: bij het verstrijken van de geldingsduur van de cao blijven de in hun arbeidsovereenkomst geïncorporeerde cao-bedingen in beginsel gelden (art. 23 Cao-wet).

 

Is dan geen sprake van discriminatie van “nieuwe” werknemers ten aanzien van “oude” werknemers?

 Neen, die ongelijke behandeling is geen discriminatie.

1.  Vooreerst is het tijdstip van indienstneming, vroeger of nu, geen criterium dat voorkomt in een van de discriminatiewetten die België rijk is.

 De algemene Antidiscriminatiewet kent dertien criteria (art. 3) :leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst.

 De Genderwet voegt er geslacht aan toe (art. 3 wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen), de Antiracismewet nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst en nationale of etnische afstamming (art. 3 wet 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenophobie – zo staat het in het opschrift van de wet - ingegeven daden).

 2. Weliswaar vereisen de beginselen van goede trouw en behoorlijk handelen dat een werkgever ook niet discrimineert op andere gronden. Maar dat betekent dat hij niet zonder redelijke doelstellingen en niet met onaangepaste of disproportionele middelen een onderscheid maakt tussen zijn werknemers. Een ander loonbeleid valt daar in de regel niet onder.

 

Conclusie

 Ja, een werkgever mag werknemers ontslaan om op de lonen te korten.

Categorieën: Discriminatie Loon Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden