Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Het verbod van loonverschillen tussen mannen en vrouwen

Het verhaal van een IJslandvaarder

12 maart 2017
De Morgen, zaterdag 11 maart 2017, p. 5

“De loonkloof wordt de facto illegaal in IJsland”. Wat moet ik mij daarbij voorstellen en is die kloof in België dan wel legaal? Dat zijn de twee vragen die bij mij rijzen als ik bovenstaand artikel van VK in De Morgen lees.

Een loonkloof, zegt de Dikke Van Dale, is een “groot verschil in loon”. Het is een synoniem van salariskloof, dat het als voorbeeld geeft van samenstellingen waarin het eerste lid noemt in welk opzicht er een kloof, verwijdering bestaat, m.n. tussen mensen.

 

Illegale kloven

Zowel uit de begripsomschrijving als uit het stukje van VK blijkt dat de loonkloof een bestaand iets is. Als de of een loonkloof illegaal is, dan betekent dit dat zij in strijd is met de wet, m.a.w. wettelijk niet toegestaan of wettelijk verboden. De illegaliteit van een bestaand iets, geldt per definitie in rechte en niet in feite. VK schrijft overigens zelf dat een wet de loonkloof in IJsland illegaal zal maken.

 

De Belgisch loonkloof

In België verbiedt de wet sinds 2007 wat het loon betreft elk direct onderscheid op grond van geslacht dat niet wordt gerechtvaardigd op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (art. 5, 5°, 6°, 7°, en 8, art. 6, § 2, 2°, tweede gedachtestreepje, art. 13, § 1, en art. 19 Genderwet).

Alle bepalingen die strijdig zijn met dat verbod, zijn nietig (art. 20 Genderwet). Wie op het vlak van loon een persoon discrimineert wegens zijn geslacht, wordt gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig euro tot duizend euro, of met een van die straffen alleen (art. 28/2 Genderwet, weliswaar maar in werking getreden op 3 augustus 2014).

Dat betekent toch dat ook in België de loonkloof “illegaal” is?

Dat was overigens al het geval onder de vroegere Genderwet, de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid.

Er is bovendien ook nog de CAO nr. 95, en de Richtlijn 2006/54/EG betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep. En al in 1957 proclameerde artikel 119 van het EEG-verdrag, thans artikel 157.1 van het VWEU, het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijke of gelijkwaardige arbeid.

 

Conclusie

De straffe verhalen van IJslandvaarders moet je altijd met een flinke korrel zout ontdooien.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden