Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, dinsdag 27 oktober 2015, p. 4

Zoals het juridisch bestaan van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid een fictie is, is het een fictie dat meebeslissen zonder rechtspersoonlijkheid niet kan.

 De Belgische vakbonden hebben ondanks de ontstentenis van rechtspersoonlijkheid in tal van bestuursorganen van openbare instellingen zitjes. Waarom zou dat dan niet kunnen in een onderneming?

 Zonder rechtspersoonlijkheid sluiten vakbonden op ondernemingsvlak zelfs collectieve arbeidsovereenkomsten met de werkgever die deze laatste binden. En in de sectorale cao’s die zij sluiten, creëren zij, als die algemeen bindend worden verklaard, zelf samen met de werkgeversorganisaties misdrijven: inbreuken op een algemeen bindend verklaarde cao is een misdrijf (art. 189 Sociaal Strafwetboek).

Maar is deelnemen aan het bestuur van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid niet strijdig met de beginselen van het vennootschappenrecht? Ongetwijfeld wel, maar een werkgever binden zonder juridisch te bestaan is evenzeer in strijd met de principes van het verbintenissenrecht als incriminaties in het leven roepen zonder te bestaan strijdig is met de fundamenten van het staatsrecht.

 Een en ander vereist natuurlijk een aanpassing van de wet. Maar een wet volstaat. Lex omnia vincit.

Conclusie

Vakbonden zonder rechtspersoonlijkheid (en dus zonder aansprakelijkheid) medebestuur geven in ondernemingen kan juridisch wel. Maar, nog afgezien van het feit dat de Belgische vakbonden dat wellicht niet eens willen, kan men zich afvragen of dat wel wijs zou zijn. Overigens: noblesse oblige.

Categorieën: /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden