Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Na de koninklijk verkenner de nationaal verzoener

Het verschil tussen bemiddelen en verzoenen

19 maart 2014
De Standaard, woensdag 19 maart 2014, regio Oost-Vlaanderen, p. 28

Vandaag is in het sociaaljuridisch jargon een nieuwe term opgedoken: de sociaal verzoener, volgens De Standaard ook wel nationaal verzoener genoemd. Ik had er nog nooit van gehoord. Wel van een sociaal bemiddelaar of conciliateur social, die vermoedelijk wordt bedoeld.

 

 Vanwaar die verwarring?

 In het Frans betekent conciliateur ook verzoener, al is de primaire betekenis bemiddelaar.

Verzoenen is weer tot vrede of vriendschap brengen, zegt Van Dale. Weliswaar omschrijft Van Dale bemiddelaar als iemand die twistende partijen verzoent. Maar in het meer verfijnde juridisch taalgebruik is verzoenen iets anders dan bemiddelen.

 Bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, bestaat een korps van sociaal bemiddelaars.

Wat zij (onder meer) doen, is bij een sociaal conflict trachten “de partijen nader tot elkaar te brengen”. Dat is de juiste omschrijving van bemiddelen.

Verzoening, of het weer tot vrede of vriendschap brengen, kan het gevolg zijn van bemiddeling, maar dat is niet noodzakelijk zo.

 

Wat is er nationaal aan? 

Waarom de journalist spreekt van nationaal verzoener is mij niet duidelijk. Wellicht omdat het gaat om iemand die ressorteert onder de federale (nationale) minister van Werk?

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden