Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Nederlandse rechter verbiedt overname. Dat kan in België niet.

En misschien is dat ook maar goed.

02 maart 2014
NRC Handelsblad, vrijdag 28 februari 2014, p. 1

In Nederland

De Ondernemingskamer (OK: de Nederlanders houden van afkortingen) van het gerechtshof te Amsterdam heeft bij beschikking van 27 februari 2014 op vraag van de ondernemingsraad van de kandidaat-overnemer de overname verboden (zaaknummer: 200.138.560/01 OK). Meer bepaald waren de voorwaarden die de kandidaat-overnemer zelf had gesteld, niet vervuld. De Ondernemingskamer “verbiedt Fundis Holding B.V. handelingen te (doen) verrichten ter (verdere) uitvoering van het bestreden besluit of onderdelen daarvan”.

Het ging om een zorgorganisatie die een regionaal ziekenhuis wou overnemen, maar dat is eigenlijk niet belangrijk. Het gaat om twee private ondernemingen.

 De Nederlandse wet kent dergelijke bevoegdheid expliciet toe aan de Ondernemingskamer, een rechtscollege dat bevoegd is voor heel Nederland maar een gespecialiseerde kamer vormt van het gerechtshof te Amsterdam.

 Artikel 26 van de Nederlandse Wet op de Ondernemingsraden kent de ondernemingsraad die bevoegdheid toe bij de Ondernemingskamer beroep aan te tekenen tegen een besluit van een ondernemer dat niet in overeenstemming is met het advies van de ondernemingsraad als hij van mening is dat “de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen”.

 

 In België niet

De Belgische wet op de ondernemingsraden kent de ondernemingsraden ook een adviserende bevoegdheid toe i.v.m. “alle maatregelen die de arbeidsorganisatie, de arbeidsvoorwaarden en het rendement van de onderneming zouden kunnen wijzigen” (art. 15, 1°, Wet Organisatie Bedrijfsleven).

De CAO nr. 9 bepaalt bovendien dat de ondernemingsraad bij een overname “te gelegener tijd en vóór enige bekendmaking ingelicht [zal] worden; hij zal vooraf daadwerkelijk geraadpleegd worden” (art. 11 CAO nr. 9).

Maar verder gaan de rechten van de ondernemingsraad niet. Een vorderingsrecht in de zin van de Nederlandse wet kennen wij in België niet.

 

 Is het feit dat de Belgische rechter niet kan wat de Nederlandse OK kan, OK?

Ik denk van wel. Rechters laten beslissen over wat een onderneming moet doen, is riskant. Zelfs al wordt de beslissing, zoals de Nederlandse beschikking waarvan hier sprake, mee genomen door een professor en zelfs al is die geen jurist maar een accountant.

Categorieën: Ondernemingsraad

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden