Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Bruto naar netto omtoveren

zonder socialezekerheidsbijdragen

16 oktober 2014
De Standaard donderdag 16 oktober 2014, p. 27

Bruteren vs "netteren"

Volgens De Standaard zouden de vakbonden gezegd hebbende dat Delhaise in het kader van de herstructurering die zij plant, bruto premies netto willen betalen.

 Dat is nu eens iets nieuws. Van brutering, het omrekenen van een netto- naar een brutobedrag hebben we allemaal al gehoord, maar van "nettering" veel minder of niet. Niet de berekening van de netto-opbrengst van een brutobedrag is nieuw, maar het effect ervan. Inderdaad, volgens het artikel in De Standaard zijn de bonden gekant tegen het feit dat de "nettering "van premies de werknemers minder pensioen oplevert. Het gaat m.a.w. om de omzetting van een brutobedrag waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn in een nettobedrag waarop dat niet het geval is.

 Inderdaad, voor de berekening van het rustpensioen wordt enkel rekening gehouden met de lonen die moeten voorkomen op de individuele rekening van de werknemer (artikel 7, eerste lid, Pensioenwet Werknemers). Dat zijn de werkelijke brutolonen waarop de socialezekerheidsbijdragen voor de pensioenregeling berekend worden (artikel 22 en 28 Algemeen Reglement Werknemerspensioenen).

  Bedragen die netto worden betaald, dit wil zeggen zonder dat daarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, tellen dus niet mee voor de berekening van het pensioen. In dat opzicht hebben de bonden gelijk.

 

 Hoe “netteren”

 Is "netteren" in de zin van het berekenen van het nettobedrag van een bruto premie eenvoudig (en trekt alleen de werknemers bijdragen voor sociale zekerheid en de bedrijfsvoorheffing af), in de betekenis van ervoor zorgen dat op het nettobedrag van een premie geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn - de soort "nettering" waarover het hier klaarblijkelijk gaat, is veel moeilijker.

 

Meer nog, ik zie niet goed in hoe dat kan. Er zijn natuurlijk heel wat mogelijkheden om een brutopremie af te schaffen, maar die vervangende door een som waarop geen bijdragen verschuldigd zijn (en die dan ook niet meetelt voor de pensioenberekening) zie ik nog niet zo vlug gebeuren. Tenzij het zou gaan om het vervangen van de brutopremie door een van de in geld waardeerbare voordelen waarop geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn omdat zij worden gesloten uit het loon dat als basis dient voor de berekening van die bijdragen, zoals bepaalde geschenken of kortingen, een internetabonnement, maaltijd-, sport-, cultuur of ecocheques (art. 19, § 2, 10°, 14°, 19° en 20, art. 19bis en art. 19ter  Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

 

Conclusie

 Bruteren is gemakkelijker dan “netteren”. Niet in de berekening, maar in het onttrekken van een brutobedrag aan socialezekerheidsbijdragen en het aldus in een netto toekenning om te zetten.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden