Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Niet te doen: 2 x weduwe(n)pensioen

Zeg nooit weduwenpensioen tegen een overlevingspensioen

03 april 2015
De Tijd, vrijdag 3 april 2015, p. 7

 Sociaaljuridische newspeak (6)

1. Vroeger, in de tijd toen de dieren nog spraken, was een overlevingspensioen voorbehouden aan de langstlevende echtgenote en dus een weduwepensioen.

Maar al meer dan dertig (!) jaar geleden werd het weduwepensioen afgeschaft. In de tot 1 januari 1984 geldende versie van artikel 16 van de Pensioenwet Werknemers was sprake van “de weduwe”. Met ingang van die datum werd dat vervangen door “de langstlevende echtgenoot (art. 106 wet 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen).

In 2013 waren niet minder dan3.060 mannen, weduwnaars dus (tegenover, het zij toegegeven, 223.222 vrouwen)  gerechtigd op een overlevingspensioen als werknemer of zelfstandige (http://www.onprvp.fgov.be/NL/profes/legal/statistics/annual/paginas/default.aspx) .

2. Bovendien is het correcte Nederlandse woord weduwepensioen en niet weduwenpensioen).In het meervoud kan men immers zowel spreken van weduwes als van weduwen . Aldus spreekt het Groene boekje .

Categorieën: Pensioenen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden