Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Officiële en wettelijke feestdagen zijn geen synoniemen

Dertien, twaalf of tien, wie biedt minder?

10 september 2015
De Standaard, woensdag 9 september 2015, p. 25

Officiële feestdagen

Hoeveel officiële feestdagen telt België? Het hangt ervan af wat je bedoelt met “officieel”. Van Dale omschrijft officieel als “erkend door of uitgaande van het bevoegd gezag”.

Wie op de website van het ministerie van Justitie “feestdag” ingeeft in vak “Woord(en)” en even lager recht “Titel” aanklikt, krijgt 333 resultaten. Driekoningen zal daaraan niet vreemd zijn.

In Vlaanderen is de Vlaamse overheid “het bevoegd gezag”. De enige officiële Vlaamse feestdag is bij mijn weten de dag van de Guldensporenslag. Het decreet van het Vlaams Parlement van 10 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse gemeenschap bepaalt inderdaad in zijn artikel 6: “De feestdag van de Vlaamse Gemeenschap is 11 juli”.

 Maar hoeveel “officiële” feestdagen zijn er nu eigenlijk echt in Vlaanderen: 333 of 1?

 

Wettelijke feestdagen

 Uit het artikel in De Standaard blijkt dat men met “officiële” feestdagen wordt bedoeld, de feestdagen waarop een werknemer niet mag worden tewerkgesteld.

Dat is een arbeidsrechtelijke aangelegenheid en tot nader order is het arbeidsrecht nog altijd een federale bevoegdheid.

De vraag is dus: hoeveel feestdagen in de zin van dagen waarop een werkgever in beginsel zijn werknemers niet mag tewerkstellen zijn er in het federale Belgisch arbeidsrecht?

Het antwoord is: tien. Dat wordt bepaald door een uitvoeringsbesluit van de Feestdagenwet.

Volgens het rekensommetje van De Standaard hebben we, als wij Pasen en Pinksteren meenemen, inderdaad tien plus twee of twaalf feestdagen.

 Artikel 1 van dat besluit bepaalt dat de tien feestdagen tijdens welke de werknemers krachtens de Feestdagenwet niet mogen worden tewerkgesteld, zijn: 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, 21 juli, Tenhemelopneming, Allerheiligen, 11 november en Kerstmis (art. 1 van het koninklijk besluit van 18 april 1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen).

 

Kerkelijke feestdagen

 Pasen en Pinksteren, waarvan sprake in het artikel in De Standaard, zijn daar niet bij. Dat zijn immers altijd zondagen en voor zondagen geldt al een apart principieel verbod werknemers tewerk te stellen (art. 11 Arbeidswet). Pasen en Pinksteren zijn de enige feestdagen (in kerkelijke zin van het woord dan) die altijd op een zondag vallen.

 

Vlaamse feestdagen

En het feest van de Vlaamse Gemeenschap dan? Wel, dat is een officiële feestdag voor de Vlaamse overheid en haar personeel en dat van de van haar afhangende instellingen. Maar het is geen arbeidsrechtelijke feestdag. Dat betekent bv. dat 11 juli in aanmerking komt als arbeidsdag om een ontslag wegens dringende reden te geven “binnen drie werkdagen”. Doordat de diensten van de hierboven bedoelde Vlaamse werkgevers die dag niet “open” zijn, verliezen die werkgevers in de praktijk één werkdag om ontslag wegens dringende reden te geven als daar de Vlaamse feestdag tussen zit. Wellicht is dat een ongelijke behandeling in vergelijking met werkgevers voor wie 11 juli geen “officiële” feestdag is, met name de Vlaamse werkgevers van de particuliere sector.

 

Schoolse feestdagen

 Hoe dan ook, wie meer wil weten over feestdagen, moet bij het onderwijs terecht (zelf in het onderwijs “staande” mag ik dat zeggen). Op de website Feestdagen Schoolvakanties kan je lezen: “Dit zijn de exacte datums van de officiële Belgische feestdagen / verlofdagen / vakantiedagen / wettelijke feestdagen / vrije dagen voor het jaar 2015. Het zijn eveneens de officiële Vlaamse feestdagen, Brusselse feestdagen en Waalse feestdagen”. ’t Is maar dat je het weet. Zeventien (17) dagen komen voor in de lijst “Feestdag België”. En als kers op de taart volgen dan nog dertien “Speciale dagen België”, waaronder Valentijn en Secretaressendag en Halloween maar ook … het in Finland bedreigde Driekoningen.

 

Conclusie

Zeg nooit feestdag tegen een zondag.

Categorieën: Feestdagen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden