Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Ondernemen ontmoedigende regels

Wat maakt de wetgeving het de student-ondernemer moeilijk.

08 juni 2016
De Standaard, woensdag 8 juni 2016, p. 25

De socialezekerheids- en fiscale positie van de student-ondernemer blijft tot verwarring aanleiding geven.

In bovenstaand artikel wordt de basisvoet van de bijdragen voor de sociale zekerheid van zelfstandigen klaarblijkelijk verward met de voet van de (personen)belasting. De bijdragen worden berekend op variëren weliswaar naargelang van het belastbaar beroepsinkomen, maar zij vallen niet samen met de belastingen op de gezamenlijk belastbare inkomens (art. 6 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Op zijn netto belastbare beroepsinkomsten beneden 56.182,45 euro in het referentiejaar betaalt een zelfstandige 21,5 % bijdragen voor zijn sociale zekerheid (art. 12, § 1, eerste lid, Sociaal Statuut Zelfstandigen).

De basisbelastingvoet van de personenbelasting loopt op van 25 % tot 50 % (art. 130 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Bijdragen en belastingen zijn beide wel lasten, maar in ieder geval van elkaar te onderscheiden, ook al noemt men de eerste soms “parafiscaal”.

De presentatie die je te zien krijgt als je hier klikt, poogt in grote lijnen wat klaarheid te scheppen in een situatie die toch wel complex is. Je zou voor minder ontmoedigd geraken als student.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden