Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, donderdag 20 februari 2014, p. 12

Nog twee vragen erbij

 

1. Hoezo, Bellens werkte als zelfstandige voor Belgacom, maar betaalde socialezekerheidsbijdragen als werknemer?

 Met schijnzelfstandigheid of schijnwerknemerschap heeft dat niets te maken. Wel met de uitbreiding van de socialezekerheidsregeling voor werknemers tot bepaalde zelfstandigen.

 Dat is o.m. het geval wat betreft zelfstandige huisarbeiders, vrachtwagen- en taxichauffeurs, onthaalouders enz. in de particuliere sector. Een uitbreiding in de publieke sector brengt onder de sociale zekerheid voor werknemers de op zelfstandige basis werkende dagelijkse bestuurders van openbare instellingen en de autonome overheidsbedrijven (art. 11, § 1, eerste lid, Uitvoeringsbesluit RSZ-wet).

Als de in het artikel vermelde informatie juist is, werkte Bellens ook niet via een managementvennootschap, in de regel een eenpersoonsvennootschap. De bestuurders van dergelijke vennootschap vallen immers van rechtswege onder de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen (art. 2 Uitvoeringsbesluit Sociaal Statuut Zelfstandigen).

 koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

 

2. Als Bellens geen werknemer was, kon hij dan worden ontslagen omwille van een zware fout?

 Natuurlijk niet. Ontslag is een begrip dat eigen is aan dienstbetrekkingen, d.w.z. arbeidsverhoudingen die worden gekenmerkt door ondergeschikt verband.

 In het gemeenrechtelijk overeenkomstenrecht heet de tegenhanger van het ontslag wegens “dringende reden” van een werknemer, de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op grond van een ernstige contractuele tekortkoming.

 Inhoudelijk zal er wel niet veel verschil zijn in de beoordeling van de ernst van de tekortkoming naargelang het om een werknemer dan een zelfstandige gaat: ze moet zo zwaar zijn dat zij de onmiddellijke beëindiging verantwoordt.

 Maar Mr. Filip Tilleman heeft gelijk: van iemand die onder gezag staat, is het gemakkelijker aan te tonen dat hij iets heeft gedaan dat niet mag (of iets niet heeft gedaan dat hij moest doen). Een zelfstandige – en ik overdrijf een beetje natuurlijk – mag alles en moet niets. Hij moet het enkel goed doen.

Categorieën: /nl/archive/

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden