Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

It’s the text, stupid!

Is de nieuwe ontslagmotivering niet-revolutionair maar wel een zeer grote stap vooruit voor de bedienden?

12 februari 2014
De Tijd, woensdag 11 februari 2014, p. 7
De Standaard, woensdag 11 februari 2014, p. 22

Wel, juristen weten dat je daarover maar een zinnige uitspraak kan doen als je “de teksten” hebt gezien. Ik heb vooralsnog alleen een tekst van de Groep van 10 gezien waarin staat

 

Eerstdaags zullen in een bijzonder vergadering van de Nationale Arbeidsraad […]      de volgende teksten worden ondertekend en goedgekeurd, waarbij de Groep van 10 over de nog overblijvende knelpunten volgende beslissingen heeft genomen:

a)    een ontwerp van cao met een nieuwe regeling inzake de motivering van het ontslag, gericht op een modern ontslagrecht en HR-beleid, conform het compromisvoorstel.

[…]

 

Met “het compromisvoorstel” wordt klaarblijkelijk niet verwezen naar een (nieuwe) tekst die de nieuwe regeling over de motivering van het ontslag bevat, maar naar het – eerder in de tekst vermelde – (oude) “compromisvoorstel van de regering inzake het dossier arbeiders-bedienden” van 5 juli 2013. Dat zegt in dit verband alleen:

 

         “I.VIII. Motivering van ontslag

Een regeling rond motivering van het ontslag en goed HR-beleid bij ontslag zal worden voorzien in

een in de schoot van de Nationale Arbeidsraad te onderhandelen cao, met inwerkintreding tegen 1/1/2014. Deze cao zal in een specifieke regeling voorzien voor vrijgestelde activiteiten.

 

De regeling voorzien in artikel 63 van de arbeidsovereenkomstenwet dat betrekking heeft op willekeurig ontslag zal bij de inwerkingtreding van hogergenoemde cao vervallen”.

 

Conclusie

 

Voor juristen is de boodschap vooralsnog: licht bewolkt, wachten (tot de duiven gelost zijn).

Categorieën: Ontslag

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden