Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Ook geen proeftijd meer in arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd

Tenzij voor studenten en uitzendkrachten

30 september 2013
De Tijd, zaterdag 28 september 2013, p. 6

Dat is natuurlijk niet juist.

Een beding van proeftijd kon al altijd worden ingevoerd in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Niets in de wet verzet zich daartegen. 

Alleen neemt men aan (en zal men blijven aannemen) dat een proeftijd bedingen waarvan de duur gelijk is aan die van de arbeidsovereenkomst zelf die voor een bepaalde tijd is gesloten, neerkomt op rechtsmisbruik.

De artikelen 48 (voor werklieden) en 67 (voor bedienden)  van de Arbeidsovereenkomstenwet worden met ingang van 1 januari 2014 opgeheven volgens het ontwerp van “wet betreffende de invoering van eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen” dat de ministerraad vorige vrijdag, 27 september 2013, goedkeurde, Dat betekent dat ook in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd geen beding van proeftijd meer zal worden kunnen ingelast.

Misschien is de verwarring te wijten aan het feit dat in de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten en in de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid in de toekomst de eerste drie dagen van rechtswege als proeftijd zullen gelden (wijziging van art. 127 van de Arbeidsovereenkomstenwet en art. 5 van de Uitzendarbeidswet)? Beide overeenkomsten worden immers voor een bepaalde tijd gesloten.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden