Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 19 - zondag 20 september 2015, p C9

 Think Media (een geschikte bedrijfsnaam als men titels uitgeeft als Ché en Menzo) moge in het artikel op de cultuurpagina's van De Standaard dan al als “noodlijdend” worden aangemerkt, failliet verklaard is de vennootschap blijkbaar niet.

 Dat betekent meteen dat hoofdstuk II van de CAO nr. 32bis van toepassing is, dat de rechten vastlegt die de werknemers hebben bij een wijziging van werkgever als gevolg van de overgang van de onderneming die hen tewerkstelt. 

Uit artikel 7 van de CAO nr. 32bis blijkt dat de arbeidsovereenkomsten die nog lopen op het ogenblik waarop een onderneming wordt overgenomen, van rechtswege overgaan naar de overnemer. Deze laatste heeft dus niet te kiezen: hij moet de werknemers overnemen die bij de overname nog in dienst zijn.

Wanneer men met een overname te doen heeft, is nog een andere zaak natuurlijk. In een situatie als die welke aan bod komt in het krantenartikel, wordt dat in hoofdzaak bepaald door een overeenkomst tot overname. Zolang die er niet is, is er geen overdracht van onderneming en dus ook geen verplichting tot overname van de werknemers.

 Wat op dit ogenblik het resultaat is van de onderhandelingen met kandidaat-overnemers van (titels van) Think Media, blijkt niet uit het artikel in de krant en weet ik zelf ook niet. Wat ik wel weet, is dat een loutere intentie (tot overname) als zodanig niet bindend is: er is dan uiteraard (anders gaat het om meer dan een intentie) nog geen definitieve wilsovereenstemming over alle onderdelen van de (overname)overeenkomst.

 

Conclusie

 Het zou spijtig zijn dat P-magazine zou verdwijnen.

 

Categorieën: Overgang van onderneming

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden