Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

“Lutti bouwt uitgebrande fabriek in Manage niet terug op

BRUSSEL – De contracten van 152 werknemers van de snoepfabriekf Lamy-Lutti (Manage, provincie Henegouwen) zijn wegens overmacht beëindigd. Dit is een gevolg van de beslissing van het bedrijf om de fabriek, die op 11 oktober verwoest werd door een brand, niet opnieuw op te bouwen”.

LID in De Morgen, zaterdag 21 december 2013, Economie, p. 4.

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten zegt met zoveel woorden dat “de verbintenissen voortspruitende uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde [nemen] door overmacht” (art. 32, 5°). M.a.w. de werkgever is bevrijd van zijn verplichting te werk te stellen en loon te betalen als overmacht hem dat belet.

De voorbeelden daarvan in de praktijk zijn niet zo frequent.

Definitieve arbeidsongeschiktheid was er een, maar dat was en werd gecontesteerd. Het is ook gedoemd te verdwijnen: artikel 34, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet - weliswaar ruim zes naar na zijn goedkeuring door het parlement, nog niet in werking getreden - bepaalt dat arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, niet uit zichzelf een einde maakt aan de overeenkomst wegens overmacht.

Het afbranden van de bedrijfsgebouwen is een ander klassiek voorbeeld. Maar ook dat moet worden genuanceerd. Weliswaar oordeelde het Hof van Cassatie dat het feit dat de werkgever verzekerd is, geen beletsel is om overmacht in te roepen. Maar de brand moet wel met zekerheid de stopzetting van de bedrijfsactiviteiten met zich brengen?

Ten slotte nog dit. Volgens De Morgen verklaarde de bedrijfsleiding van de snoepfabriek Lamy-Lutti na de verwoesting van de fabriek in Bois d’Haine (Manage) door een brand op 11 oktober 2013: “Dit betekent dat er voor de directie jammer genoeg geen andere keuze bestaat dan de arbeidsovereenkomsten van alle personeelsleden die in Manage aan de slag waren wegens overmacht te beëindigen”. Eigenlijk worden de arbeidsovereenkomsten niet wegens, maar door overmacht beëindigd. De werkgever is van zijn verbintenissen bevrijd door zich op overmacht te beroepen. Zelf beëindigen, m.a.w. ontslaan, doet (en mag) hij niet. De werknemers hebben dan ook geen recht op een opzeggingstermijn of een ontslagvergoeding.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden