Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Paritaire premies

Rarara, wat is dat?

25 november 2014
De Tijd, dinsdag 25 november 2014, p. 5

 Paritair betekent “op voet van gelijkheid, gelijkgerechtigdheid staande”. In Belgisch Nederlands staat het ook voor “waarin werknemers en werkgevers gelijkelijk zijn vertegenwoordigd” (Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, tw. paritair).

 

Wat een “paritaire premie” is, weet ik niet. Gelet op de context vermoed ik dat het gaat om een premie die wordt toegekend op basis van een ondernemings-cao of een ander ondernemingsakkoord. Maar dan is de rechtsbron niet echt paritair, maar op een overeenkomst berustend, tweeledig zo men wil.

 

Dat het om een sectorale premie zou gaan, tot stand gekomen in een paritair orgaan zoals het paritair comité, lijkt mij eerder onwaarschijnlijk: ik zie niet in hoe een onderneming op haar eentje een sectorale premie zou afbouwen. 

Categorieën: Newspeak

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden