Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Morgen, zaterdag 23 mei 2015, p. 8

Een opleiding moeten volgen vooraleer (eventueel) een job te krijgen, daartegen valt niet veel in te brengen. Of toch?

Verbod

Halen wij even het weinig gekende en nog minder gebruikte artikel 24 van de Arbeidsovereenkomstenwet erbij. Dat bepaalt dat het de werkgever verboden is “als voorwaarde voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst” de werknemer op te leggen “onder welke vorm dan ook […] […] geldsommen te overhandigen uit andere hoofde dan de borgstelling van de werknemer”.

Wie de tekst zorgvuldig leest, stelt vast dat

  • het verbod niet beperkt is tot het overhandigen van geldsommen aan de werkgever zelf en dus ook geldt voor betalingen aan opleidingsinstellingen;
  • het betalen daarvan “uit hoofde van een opleiding” “uit andere hoofde” is dan borgstelling en dus geen geldig motief.

Sanctie

Vóór 1 juli 2011 was een overtreding van dat verbod zelfs een misdrijf. In het kader van de depenalisering van sommige inbreuken naar aanleiding van de invoering van het Sociaal Strafwetboek werd de sanctie aangepast.

Thans bepaalt artikel 24 van de Arbeidsovereenkomstenwet dat de werkgever bij overtreding ertoe gehouden “de werknemer de onrechtmatig van deze laatste geëiste sommen uit te betalen” (let we: er staat niet: terug te betalen- in de Franse versie: payer - want de betaling moet niet noodzakelijk aan de werkgever gebeurd zijn). Dat bedrag wordt verhoogd met tien procent en de interest tegen de wettelijke interestvoet vanaf de dag van de betaling door de werknemer. Kan de werknemer een grotere schade aantonen, dan kan de rechter een hogere schadevergoeding toekennen.

De sanctie is weliswaar niet afhankelijk van het krijgen van de job, maar artikel 24 van de Arbeidsovereenkomstenwet kan bezwaarlijk van toepassing zijn als er geen arbeidsovereenkomst in de maak was.

 

Conclusie

Met een beetje creativiteit is pay to fly nu al verboden en kan een kandidaat-piloot de opleidingskost van de luchtvaartmaatschappij terugvorderen.

Blijft echter dat

  • het Belgische arbeidsovereenkomstenrecht van toepassing moet zijn,
  • de kandidaat-piloot zal moeten kunnen bewijzen dat die het volgen (en betalen) van de opleiding als voorwaarde stelde.
Categorieën: Arbeidsovereenkomsten

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden