Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Standaard, zaterdag 11 - zondag 12 januari 2014, p. 8

Achter het kleine hierboven staande artikel gaat een problematiek schuil die wat ingewikkelder is dan de korte tekst laat uitschijnen.

 

 Wordt polygamie in België erkend?

Voor Belgen niet

Het Belgische gezinsrecht aanvaardt polygamie niet. Meer nog, de (Belgische internationale) openbare orde verzet zicht daartegen. Althans wat Belgen betreft.

 

Dat heeft tot gevolg dat wanneer een Belg een tweede, polygaam huwelijk aangaat, bv. twee keer met een Marokkaanse, dat huwelijk in België geen rechtsgevolgen kan sorteren, o.m. niet wat de pensioenen betreft. Als bv. de Belg komt te overlijden, zal zijn tweede Marokkaanse echtgenote geen overlevingspensioen krijgen als de eerste nog leeft: zij is dan immers geen langstlevende echtgenoot aangezien aan het tweede huwelijk in België geen gevolg kan worden gegeven.

 Voor anderen soms wel

Maar wanneer alle betrokkenen de nationaliteit hebben van een land waarvan het gezinsrecht polygamie erkent, heeft de Belgische internationale openbare orde er geen probleem mee een tweede huwelijk te erkennen.

 Waarschijnlijk is dat hier het geval geweest. Zo komt men tot twee langstlevende echtgenoten, die elk recht hebben op een overlevingspensioen. Dat verdelen onder beide weduwen, lijkt logisch, al moet worden opgemerkt dat daarvoor niet echt een wettelijke basis is.

 

Conclusie

Was de overleden echtgenoot een Belg, dan zou enkel de eerste van zijn langstlevende echtgenoten als zodanig aanvaard zijn en een overlevingspensioen hebben gekregen. Maar als (vermoedelijk) Marokkaan, aanvaardt België dat hij twee echtgenotes had. De wet voorzien maar in een overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot, wat een probleem creëert.

Categorieën: /nl/archive/ Pensioenen

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden