Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

There is such a thing as serving a free meal

Gratis afwassen en opdienen door personen met een handicap

30 juni 2015
De Standaard, maandag 29 juni 2015, p. 11

Het is iets wat wij thuis doen, maar kan dat ook in een restaurant?

 

There is such a thing as serving a free meal

 Of je het vrijwilligerswerk noemt of er een andere naam aan geeft, arbeid verrichten in ondergeschikt verband, waarbij overeengekomen is dat daarvoor geen vergoeding verschuldigd is, leidt niet tot het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

 

Uitkering

Ik veronderstel dat de uitkering waarvan sprake is in het krantenartikel, een tegemoetkoming aan personen met een handicap is.

Die socialebijstandsuitkering wordt maar toegekend als het bedrag van het inkomen van de persoon met een handicap en het bedrag van het inkomen van de persoon met wie hij een huishouden vormt, het bedrag van de tegemoetkoming niet overschrijdt (art. 7 Gehandicaptenvergoedingenwet).

Maar, om te vermijden dat verlies van de uitkering personen met een handicap ervan zou weerhouden een beroepsactiviteit uit te oefenen, voorziet de regeling in een  vrijstelling van arbeidsinkomsten (art. 9bis koninklijk besluit 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming).

Het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap wordt verminderd met de volgende bedragen van inkomsten uit arbeid (in actuele bedragen):

 

inkomsten uit werkelijk gepresteerde arbeid per jaar

vrijstelling

tot 4.686,56 EUR

50 %

tussen 4.686,56 en 7.029,83 EUR

25 %

meer dan 7.029,83 EUR

100 %

 

Volgens de website www.loonwijzer.be verdient een food server restaurant zonder anciënniteit minimaal 1.921 euro bruto per maand.

 

Over twaalf maanden is dat dan 23.052 euro.

 Op de inkomensvervangende tegemoetkoming moet dus aan arbeidsinkomen in mindering worden gebracht: € 4.100,73 (op het deel tot € 7.029,83)+ € 16.022,17 (het arbeidsinkomen boven € 7.029,83) = € 20.122,9.

 De inkomensvervangende tegemoetkoming bedraagt maximaal 13.084,40 euro.

 

Conclusie

 Zelfs afwassen en opdienen doe je als persoon met een handicap inderdaad beter niet tegen betaling wil je je uitkering niet in het gedrang zien komen.

 

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden