Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Bij een shutdown in België zou men het personeel beter voort laten werken.

De kostprijs blijft toch dezelfde.

02 oktober 2013

 “Zowat 800.000 federale ambtenaren zijn sinds gisteren gedwongen met onbetaald verlof. Na de shutdown kunnen werkloze ambtenaren hun loon terugvorderen. “

                Lieven De Smet in De Morgen, 2 oktober 2013, p. 4.

Veronderstel dat er in België een shutdown is (alleen slecht menenden zullen beweren dat die in België al jaren in verkapte vorm sluimert). Hoe zit het dan met de loonaanspraken?

Vooreerst moet een onderscheid worden gemaakt tussen statutair overheidspersoneel en contractanten in overheidsdienst.

Arbeidscontractanten

Geen loon

De arbeidscontractanten zijn werknemers die op grond van de arbeidsovereenkomst die zij met de overheid sloten, recht hebben op de tegenprestatie van arbeid die men loon noemt. Maar dat betekent ook: geen arbeid, geen (recht op) loon. Daarmee is de kous echter niet af.

Wel schadevergoeding

Het is een contractuele (en zelfs wettelijke) verplichting van de werkgever de werknemer werk te verschaffen zoals overeengekomen. Financiële problemen of voorbijgaande kastekorten bevrijden hem niet van die verplichting: zij vormen bv. geen overmacht.

Dat heeft tot gevolg dat een werkgever, private of publieke, die zijn werknemers vraagt thuis te blijven omwille van een shutdown, tekort komt aan zijn verplichtingen en daarom een contractuele aansprakelijkheid oploopt voor de schade die zijn werknemers lijden. Die kunnen voor die schade vergoeding vorderen en die vergoeding is logischerwijze gelijk aan het bedrag van het loon dat zij door niet te kunnen werken hebben gemist.

Maar behandeld als loon

Het gaat om het nettoloon, aangezien de werknemers enkel dat in handen zouden hebben gekregen. Vroeger zouden zij eventueel voorbehoud kunnen maken voor eventuele schade die zij op het vlak van socialezekerheidsaanspraken zouden kunnen lijden, bv. doordat zij een minder bedrag aan pensioen zouden krijgen. Maar sinds 1 oktober 2013 is dat niet langer het geval.

Een koninklijk besluit dat op die datum in werking treedt, schaft de voordien bestaande vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen van dergelijke schadevergoedingen af. Technisch gezien wordt de schadevergoeding sindsdien niet langer uit het ruimere loonbegrip gesloten dat wordt gehanteerd als basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen. Daarom komt zij ook in aanmerking voor de berekening van het pensioen.

Omgekeerd zal ook de werkgever op de loondervingsvergoeding gelijk aan het loon socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.

 

Statutaire ambtenaren

Voor statutaire personeelsleden liggen de zaken wat anders. Hun wedde is juridisch niet te beschouwen als tegenprestatie van arbeid, maar als een bedrag waarop zij aanspraak kunnen maken op grond van hun personeelsstatuut.

Maar laten wij daarop niet dieper ingaan. Niet zozeer omdat het al ingewikkeld genoeg zou zijn haarfijn uiteen te zetten waarom ambtenaren bij een government shutdown hun wedde zouden behouden. Maar vooral omdat het soort activiteiten die in de Verenigde Staten worden getroffen (projecten, parken, musea enz.) in België grotendeels door contractanten worden uitgevoerd.

 

Conclusie

Een publieke of private werkgever die geen geld meer heeft om zijn personeel te betalen, maar weet dat het geldt wel komt (zodat er geen sprake is van faillisement of onvermogen) laat zijn werknemers beter werken. De kost is toch dezelfde.

Dat de werknemers achteraf loon kunnen “terugvorderen”, zoals in De Morgen wordt geschreven, is  nogal vreemd uitgedrukt (waarop slaat de terug?), maar zou in België de facto op hetzelfde neerkomen.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden