Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht
De Tijd, dinsdag 19 augustus 2014, p. 1

Waren die al niet op 25 % vastgesteld?

Met ingang van 1 januari 2015 worden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid vastgesteld door het gewijzigd artikel 38, § 3, van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid op een basiswerkgeversbijdrage van 24,92 % voor in beginsel alle werknemers (art. 53 wet 25 april 2014 houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid, dat artikel 38, § 3, wijzigt van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).

 Onderstaand schema toont aan hoe men aan die 24,92 % is gekomen:

Maar er zijn natuurlijk nog een hele reeks andere bijdragen. Dit is een al wat vollediger plaatje:

Ik geef toe: je moet goede ogen hebben om de tabel te kunnen lezen, al kan enige kennis van het manipuleren of vergroten van beelden op het internet ook helpen.

Maar ook om op 33 % te komen, moet je goede ogen hebben: het is veel meer.

 

Conclusie

Het hangt er maar van af wat je in de werkgeversbijdragen begrijpt. Arithmétique belge bestaat ook.

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden