Wikisoc - De vrije informatiebron over sociaal recht in België

Welkom op de WikiSoc blog

WikiSoc is een blog waarin prof. Willy van Eeckhoutte fouten signaleert in of vragen stelt bij informatie over arbeids- of socialezekerheidsrecht in de media.
Niet de zoveelste opinie, maar hard recht

Terug naar overzicht

Schijnzelfstandigheid afschaffen

Een vrome wens van Peter De Keyzer

26 december 2014
De Tijd, vrijdag 26 december 2014, p. 10

Voor sociaaljuristen is schijnzelfstandigheid een arbeidsrelatie waarin ogenschijnlijk geen gezagsverhouding te onderkennen valt, terwijl die er in werkelijkheid wel is.

 

Weg van vennootschappen 

Hoe kun je zo iets afschaffen?

We zijn nu wel dicht bij het feest van de onnozele kinderen, maar schijfzelfstandigheid bestrijden is niet de te volgen weg. Het is niet omdat men schijnzelfstandigheid tegengaat, bestraft of zelfs verbiedt, dat zij niet meer zou kunnen bestaan. Om schijnzelfstandigheid "af te schaffen" moet men ze onmogelijk maken.

 De "oplossing" die Peter De Keyzer voorstelt, lijkt alvast niet de goede te zijn. Iedereen toelaten via een eigen vennootschap zijn arbeid of diensten aan te bieden, zo presenteert hij het. Dat is geen goede oplossing omdat het er geen is. Maar Peter De Keyzer is dan ook een econoom.

 Vooreerst is zijn voorstel nu al realiteit. In titel 3 van boek I en in boek III van het nieuwe Wetboek van economisch recht zijn juridische gronden in overvloed te vinden voor het recht van eenieder een economische activiteit in vennootschapsvorm uit te oefenen. Het is m.a.w. nu al niet verboden zijn arbeid of diensten aan te bieden via een eigen vennootschap. Bovendien bepaalt artikel 331 van de Arbeidsrelatieswet uitdrukkelijk dat de partijen vrij de aard van hun arbeidsrelatie bepalen. Niemand wordt m.a.w. verplicht of zelfs maar vermoed werknemer te zijn of te worden (Een kniesoor zal opmerken dat daarop her en der wel wat valt af te dingen, maar laten wij in deze kersttijd even niet zeuren).

 Voorts heeft de rechtspraak rond managementvennootschappen aangetoond dat werken met een eigen vennootschap een relatie werknemer-werkgever niet uitsluit. En laat het nu precies dat zijn wat Peter De Keyzer beoogt.

Neen, schijnzelfstandigheid afschaffen kan je maar door dienstbetrekkingen, dit zijn arbeidsverhoudingen die gekenmerkt worden door gezag, onmogelijk te maken. Maar zoals schijnzelfstandigheid verbieden, dat fenomeen niet doet verdwijnen, kan, om de woorden van Peter de Keyzer te gebruiken, het aan allen toelaten "volkomen vrij en op individuele basis [te] onderhandelen en beslissen over hun eigen professionele leven: aan wie, wanneer en onder welke voorwaarden ze hun arbeid, diensten of producten aanbieden" niet beletten dat in de werkelijkheid de "klant" toch gezag uitoefent over de "leverancier". We hebben dan te maken met schijnwerknemerschap. Ook met dat fenomeen zijn sociaaljuristen vertrouwd.

 

Weg met het arbeidsrecht?

 Is de wens van Peter De Keyzer dan een echt "vrome "wens?

 Neen, schijnzelfstandigheid (en meteen schijnwerknemerschap) kan je écht afschaffen als je de hoedanigheid van zelfstandige of werknemer, met andere woorden als je het al dan niet aanwezig zijn van de gezag in een arbeidsverhouding, juridisch niet relevant maakt.  De voorbeelden van Peter De Keyzer maken het heel duidelijk: het gaat om niet min of meer dan de afschaffing van het arbeidsrecht.

 Zonder mij uit te spreken over de voordelen daarvan (ik ben, terloops gezegd, op dat vlak geneigd een flink eind met Peter de Keyzer mee te gaan), moet ik als beoefenaar van het sociaal recht dergelijke broodrovende hersenspinsels ten zeerste afkeuren.

 

Categorieën: Schijnzelfstandigheid

Inschrijven

Updates ontvangen via mail?

WikiSoc volgen via Twitter

 

Wikisoc volgen via Google+

 

 

WAT? wx5 (wwwww) 

 Wij Willen Wettelijke Waarheden Weten 

 

De media verspreiden voortdurend informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks juridisch is.

  

Wikisoc speurt naar nieuwsmededelingen met sociaalrechtelijke informatie die vragen oproepen (en probeert die vragen te beantwoorden).

 

 

VOOR WIE?

 

 Voor de (al dan niet eeuwige) student en voor al wie (minstens voor een stukje) leeft om te leren, zoals de auteur.

 

 

DE AUTEUR 

 

 

advocaat Willy van Eeckhoutte

 

professor Willy van Eeckhoutte

 

ANDERE INFORMATIE OVER SOCIAAL RECHT:

klik op de afbeelding

 

 

           

 

          

 

 

Trefwoorden